Jornades
contador reloj

Jornades 2018

IV JSVE 2018 - Explorant noves metodologies en l’educació superior

Informació general

Enguany organitzem la quarta edició de les jornades d'innovació educativa desenvolupades en el marc del projecte “Elaboració de materials interactius i multidisciplinaris per a afavorir l'aprenentatge i avaluació en els estudis de grau”. L'objectiu de les mateixes resideix a compartir i divulgar metodologies, estàndards i eines innovadores aplicades a la docència universitària. En aquestes jornades pretenem incidir més en la part metodològica de l'ensenyament.
Donat l'èxit en assistència i en ponències de les jornades anteriors, enguany hem ampliat les jornades al dia sencer en lloc de concentrar-ho en un matí, permetent així la cabuda de més propostes.
Considerem que aquestes jornades d'innovació docent poden ser molt interessants i profitoses per a la comunitat universitària així que els animem a assistir i participar en les mateixes.

 • Dia: Dimecres 27 de juny de 2018 / 9:00 a 19:00 hores
 • Lloc: La Sala Manuel Sánchez Ayuso de la Facultat d’Economia (primer pis).
 • Organitza: Projecte d'Innovació Educativa i Qualitat Docent (Xarxa d’Innovació): “Elaboració de materials interactius i multidisciplinaris per afavorir l’aprenentatge i avaluació en els estudis de grau.” (UV-SFPIE_GER17-585541)

Programa

Descarregar

Assistència a les jornades

Les IV JSVE estan obertes a tota la comunitat universitària, encara que estan especialment destinades al PDI i PAS. L'assistència és lliure i gratuïta, però limitada a la capacitat de la sala. Per a poder assistir es requereix emplenar el següent Formulari d'inscripció amb data límit el 18 de juny (La inscripció està limitada a la capacitat de la sala). Aquesta inscripció dóna dret a un certificat d'assistència i a un piscolabis durant la pausa-cafè (tant en el matí, com en la vesprada).

IMPORTANT: Els informem també que les ponències de les Jornades van a ser gravades pel Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE) de la Universitat de València, de manera que TOTS els assistents i participants hauran d’emplenar i signar el FORMULARI DE CESSIÓ DELS DRETS D'IMATGE que els facilitarem durant la seua inscripció presencial, per poder participar en les IV JSVE 2018.

Presentació de ponències

Per a la presentació de treballs es requereix emplenar la FITXA corresponent amb data límit el dia 15 de juny. La comunicació de l'acceptació dels treballs serà el dia 18 de juny.

Per a l'exposició de les comunicacions acceptades es recomana la utilització d'una presentació en Power Point emprant la següent PLANTILLA que inclou els logos necessaris de les jornades i de les institucions implicades.

Llibre d'Actes de les IV JSVE 2018

Descarregar

Vídeos de les IV JSVE 2018

INAUGURACIÓ: En la qual comptem amb la presència de D. José Manuel Pastor Monsálvez, Decano de la Facultat d’Economia (UV), Dña. M. Adela Valero, Vicerrectora de Ocupación y Programas Formativos (UV) i Dña. Isabel López Rodríguez del comité organizador de les Jornades.

 • Sessió 1TítolPonentsProcedència
  Ponència 1“ Los clickers como metodología de aprendizaje en la enseñanza superior” Marina Sancho López Facultat de Dret, UV.
  Ponència 2 “Estimando los resultados de los clickers en la evaluación” Maja Barac y Mª Isabel López Rodríguez Facultat d'Economia, UV.
  Ponència 3 “Influencia del uso de un Electronic Voting System en el rendimiento del alumnado” Vicenta Calvo Roselló, Mª Isabel López Rodríguez ETS Arquitectura, UPV i Facultat d'Economia, UV.
  Ponència 4 “Evolución del entorno virtual de aprendizaje” Isabel Fambuena Muedra Influencia Facultad de Físicas, UV.
  Ponència 5 “Kahoot en el aula, una herramienta para gamificar el aprendizaje” Esperanza Calvo Roselló IES El Cabanyal.
  Ponència 6 “Moodle: Una aplicación práctica de cuestionarios de evaluación en la asignatura de Fiscalidad de la Empresa” Alfredo Vicente Rubio Mataix, Concha Salvador Cifre Facultat d'Economia, UV.
  DISCUSIÓ SESSIÓ 1 - Recursos i ferramentes TIC
  • Ponència convidadaTítolPonentsProcedència
   Ponència convidada “La màgia de les dones científiques” Enric Ramiro Roca Departament d'Educació, Universitat Jaume I de Castelló.
 • Sessió 2TítolPonentsProcedència
  Ponència 7 “De la teoría a la práctica: Las Instituciones en directo” Fernando Hernández Guijarro i Lucía Aparico Chofré Facultad de Ciencia Jurídicas y Económicas, UJI i Facultat de Dret, UV.
  Ponència 8 “La formación de profesorado en metodologías activas y APS a través de la Red de innovación L’Hort- Ieducarts” Amparo Hurtado Soler y Ana Botella Nicolás Facultad de Magisterio, UV.
  Ponència 9 “Aprenentatge Servei (ApS): Innovació docent en Dret Constitucional i Ciència Política. Igualtat, participació i drets fonamentals” Rosa Roig i Vicenta Tasa Facultat de Dret, UV.
  DISCUSIÓ SESSIÓ 2 - Recursos i ferramentes audiovisuals
  Sessió 3TítolPonentsProcedència
  Ponència 10 “Las nuevas tecnologías y votación electrónica en el taller de fuentes del Derecho” Lucía Aparicio Chofré, Ana Paz Garibo i Fernando Hernández Guijarro Facultat de Dret, UV i Facultad de Ciencia Jurídicas y Económicas, UJI.
  Ponència 11 “El uso de la radio universitaria online como herramienta docente” Juan M. Martínez Otero Facultat de Dret, UV.
  Ponència 12 “LyricsTraining en el aprendizaje de una lengua extranjera” Belén González Vidal Facultat de Filologia, UV.
  DISCUSIÓ SESSIÓ 3 - Metodologies actives
  Sessió 4TítolPonentsProcedència
  Ponència 13 “Desarrollo de competencias profesionales mediante la colaboración interdepartamental en trabajos fin de máster” Irene Comeig Ramírez, Alfredo Juan Grau Grau, Lucía Pinar García, Federico Ramírez López i Amalia Rodrigo González Facultat d’Economia, UV.
  Ponència 14 “Diseño de cuestionarios online mediante Sporcle” Vicent Caballer Tarazona Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses, UPV.
  Ponència 15 “Aplicación de metodologías adaptativas en el Trabajo de Final de Grado. Uso de Agile y Kanban sobre Trello.com” Rafael Soler Muñoz i Jose Rodolfo Hernández-Carrión Estudios de Economía y Empresa, UOC i Facultat d’Economia, UV.
  Ponència 16 “Trabajo de Fin de Grado: Materiales audiovisuales ante el reto impuesto por la docencia actual” Jose Rodolfo Hernández-Carrión, Rafael Soler Muñoz Facultat d’Economia, UV i Estudios de Economía y Empresa, UOC.
  DISCUSIÓ SESSIÓ 4 - L’avaluació de l’ensenyança-aprenentatge

CLAUSURA: Per Dña. Vicenta Calvo Roselló del comitè organitzador de les Jornades.


LogoJSVE2.jpgJornades 2017

III JSVE 2017 - Els nous reptes del aprenentatge en l'àmbit universitari

Informació general

Aquesta és la tercera edició de les jornades d'innovació educativa que desenvolupem en el projecte. L'objectiu de les mateixes resideix a presentar i divulgar diferents metodologies, pautes i eines que incorporen innovació en la docència universitària. Enguany cerquem incidir en els reptes que afrontem per a fomentar l'aprenentatge entre alumnes que són natius digitals.
És de destacar que, a més de presentar i divulgar diferents experiències metodològiques adoptades pel professorat davant els constants canvis que es produeixen en les aules, les Jornades comptaran amb un Taula Redona on els estudiants exposaran el seu punt de vista sobre la repercussió que en el seu procés d'aprenentatge té la utilització d'aquestes experiències i/o metodologies.
Creiem que les jornades poden ser molt útils per a la comunitat universitària així que els animem a assistir i participar en les mateixes.

 • Dia: Dilluns 19 de juny de 2017 / 9:30 a 14:00 hores
 • Lloc: La Sala Manuel Sánchez Ayuso de la Facultat d’Economia (primer pis).
 • Organitza: Projecte d'Innovació Educativa i Calidat Docent (DocenTIC): “EstadísTIC@ y MatemàTIC@: elaboració de materials interactius per a afavorir el seu aprenentatge i avaluació en els estudis de grau.” (UV-SFPIE_GER16-418142)

Programa

Descarregar

Assistència a les jornades

Les III JSVE estan obertes a tota la comunitat universitària, encara que estan especialment destinades al PDI i PAS. L'assistència és lliure i gratuïta, però limitada a la capacitat de la sala. Per a poder assistir es requereix emplenar el següent Formulari d'inscripció amb data límit el 8 de juny (La inscripció està limitada a la capacitat de la sala). Aquesta inscripció dóna dret a un certificat d'assistència i a un piscolabis durant la pausa-cafè.

Presentació de ponències

Per a la presentació de treballs es requereix emplenar la FITXA corresponent amb data límit el dia 5 de juny. La comunicació de l'acceptació dels treballs serà el dia 9 de juny.

Per a l'exposició de les comunicacions acceptades es recomana la utilització d'una presentació en Power Point emprant la següent PLANTILLA que inclou els logos necessaris de les jornades i de les institucions implicades.

Fotos de les JSVE 2017

DSC_0017.JPG DSC_0033.JPG DSC_0053.JPG DSC_0072.JPG DSC_0075.JPG DSC_0081.JPG DSC_0105.JPG DSC_0109.JPG DSC_0113.JPG DSC_0119.JPG DSC_0123.JPG DSC_0127.JPG DSC_0138.JPG DSC_0140.JPG DSC_0157.JPG DSC_0162.JPG DSC_0163.JPG DSC_0174.JPG DSC_0176.JPG DSC_0180.JPG DSC_0187.JPG DSC_0198.JPG DSC_0206.JPG DSC_0217.JPG

Vídeos de les JSVE 2017

INAUGURACIÓ: En la qual comptem amb la presència de D. Ramón López Marín, Vicerrector de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa (UV), Dña. Mª Dolores Montagud Mascarell, Vicedegana de Qualitat (UV) i Isabel López Rodríguez del comité organitzador.

 • Sessió 1TítolPonentsProcedència
  Ponència 1“Utilización de los clickers en las sesiones clínicas del practicum infantil en el grado de odontología de la Universitat de València” Vanessa Paredes Gallardo, Verónica García Sanz, Carlos Bellot Arcís, Filomena Estrela Sanchis, Juan Ignacio Aura Tormos, Natalia Zamora Martínez, Beatriz Tarazona Álvarez, Jose Luis Gandia Franco Facultat de Medicina i Odontologia, UV.
  Ponència 2 “Aprendizaje y evaluación con clickers en Arquitectura” C. Lerma, Á. Mas, V. Blasco, E. Gil, J. Vercher ETS Arquitectura, UPV.
  Ponència 3 “Uso de la herramientas 'Socrative' en docencia presencial como elemento de ayuda para fomentar la participación”Ricardo Ferrís Castell, Ariadna Fuertes Seder, Francisco Grimaldo Moreno, Carlos Pérez Conde ETS d'Enginyeria, UV.
  DISCUSIÓ SESSIÓ 1
  Sessió 2TítolPonentsProcedència
  Ponència 4 “El aprendizaje experiencial: Una experiencia práctica” Lucía Aparico Chofré, Carla De Paredes Gallardo, María Cristina Escamilla Robla, José María Quilez Moreno Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Europea de Valencia y Facultat de Dret, UV.
  Ponència 5 “Research-based learning en la Universidad: una experiencia de innovación docente en el ámbito de la Psicología de la Intervención Social y Comunitaria” Faraj A. Santirso, Manuel Martín-Fernández, Miriam Marco, Viviana Vargas, Marisol Lila y Enrique Gracia Facultat de Psicologia, UV.
  Ponència 6 “Aprendizaje de dirección estratégica a través de metodologías innovadoras: El papel clave de la capacidad de absorción de los estudiantes” Anabel Férnandez Mesa, Julia Olmos Peñuela, Ana García Granero, Víctor Oltra Comorera Facultat d’Economia, UV.
  Ponència 7 “L`HORT/IEDUCARTS. Desde la renovación docente a la red de innovación” Amparo Hurtado Soler y Ana María Botella Nicolás Facultat de Magisteri, UV.
  DISCUSIÓ SESSIÓ 2
  • Ponència convidadaTítolPonentsProcedència
   Ponència convidada “El humor como herramienta esencial para el aprendizaje presencial y online” David Postigo RodríguezFacultad de Filología, Univ. de Sevilla.
 • Sessió 3TítolPonentsProcedència
  Ponència 8 “El aprendizaje de la sede electrónica de la Agencia Tributaria para el ejercicio profesional” Fernando Hernández Guijarro Facultat de Dret, UV.
  Ponència 9 “Fomentando la integración del alumno en el aula con Top Hat” Rafael Soler-Muñoz, Rodolfo Hernández-Carrión Escuela de empresarios, EDEM.
  Ponència 10 “MOOC’s: Cómo abordar con éxito asignaturas cuantitativas en el ámbito universitario” Mª Isabel López Rodríguez ,Trinidad Casasús, Antonia Ivars Escortell. Facultat d’Economia, UV.
  DISCUSIÓ SESSIÓ 3
  Sessió especialTítolEstudiants
  Taula redona “Nuevos tiempos, ¿nuevas metodologías? El dictamen de los estudiantes” Ana Lleó Bono, GECO; Jorge Lucerga Soler, GIB; Sergio Navarro Palacios, ADE + Derecho; Alexandre Rickert Llácer, TADE; Borja Sansano Avaria, GIB.


LogoJSVE2.jpg


Jornades 2016

II JSVE 2016 - Ús de les TIC en innovació docent universitària

Informació general

Aquesta és la segona edició de les jornades integrades en el projecte d'innovació educativa. L'objectiu de les jornades enguany és doble:

 • Presentar i divulgar diferents metodologies que incorporen les TIC en la docència universitària. La fi última de l'ús d'aquesta metodologia ha de ser el d'introduir millores tant quantitatives com a qualitatives en les classes impartides, així com desenvolupar la seua adequació a l'actual era basada en el coneixement, la informació i les noves tecnologies.
 • Oferir un Taller per als assistents sobre els sistemes de votació electrònica o ‘clickers’ i la nova versió de Turning Point 5. Aquest taller pretén ser una introducció al funcionament dels ‘clickers’ i tots els assistents interessats a aprofundir en els usos de l'eina podran inscriure-se a un curs més complet la impartició del qual s'està organitzant per al mes de juliol.

Creiem que les jornades poden ser molt útils per a la comunitat universitària, així que els animem a assistir i participar-hi.

 • Dia: Dilluns 20 de juny de 2016 / 9:30 a 14:00 hores
 • Lloc: La Sala Ignasi Villalonga s'ha canviat per la Sala de Sáchez Ayuso de la Facultat d’Economia (primer pis).
 • Organitza: Projecto d'Innovació Educativa i Calidat Docent (DocenTIC): “EstadísTIC@ y MatemàTIC@: elaboració de materials interactius per a afavorir el seu aprenentatge i avaluació en els estudis de grau.” (UV-SFPIE_RMD15-314322)

Programa

Descarregar

Taller

Manual d'introducció als clickers

Assistència a les jornades

Les II JSVE estan obertes a tota la comunitat universitària, encara que estan especialment destinades al PDI i PAS. L'assistència és lliure i gratuïta, però limitada a la capacitat de la sala. Per a poder assistir es requereix emplenar el següent Formulari d'inscripció amb data límit el 10 de juny (La inscripció està limitada a la capacitat de la sala). Aquesta inscripció dóna dret a un certificat d'assistència i a un piscolabis durant la pausa-cafè.

Presentació de ponències

Per a la presentació de treballs es requereix emplenar la FITXA corresponent i enviar-la a jclickers@uv.es amb data límit el dia 10 de juny. La comunicació de l'acceptació dels treballs serà el dia 13 de juny.

Per a l'exposició de les comunicacions acceptades es recomana la utilització d'una presentació en PowerPoint emprant la següent PLANTILLA que inclou els logos necessaris de les jornades i de les institucions implicades.

Vídeos de les JSVE 2016

 • INAUGURACIÓ: En la qual farà presència D. Ramón López Marín, Vicerector de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa (UV), M. Isabel López i Maja Barac del comitè organitzador.
  Sessió 1TítolPonentsProcedència
  Ponència 1“Introducción de elementos innovadores en la docencia del Grupo ARA de Estadística I”Cristina Pardo-GarcíaFacultat d’Economia, UV.
  Ponència 2“Desarrollo y mejora del material docente multimedia en el practicum del Grado de Odontología. Nuestra experiencia tras dos proyectos de innovación educativa de la Universidad de Valencia.”Vanessa Paredes Gallardo, Beatriz Tarazona Álvarez, Natalia Zamora Martínez, Carlos Bellot Arcís, Filomena Estrela, J. Igancio Aura y J. Luis GandíaFacultat de Medicina i Odontologia, UV.
  Ponència 3“Elaboración de materiales compartidos por y para el alumnado e inclusión de actividades de gamificación en el aula.”Julia Olmos Peñuela, Anabel Fernández Mesa y Joaquín Alegre VidalFacultat d’Economia, UV.
  Ponència 4“La utilización de los MOOC como herramienta docente y educativa en las Ciencias Sociales.”Lucía Aparicio ChofreUniversidad Europea de Valencia.
  DISCUSIÓ SESSIÓ 1
  Sessió 2TítolPonentsProcedència
  Ponència 5“Mejora de los materiales docentes multimedia para el manejo de pacientes especiales en la práctica odontológica.”Esther Carramolino CuéllarFacultat de Medicina i Odontologia, UV.
  Ponència 6“Hacia una renovación metodológica en la Educación Superior: IEDUCARTS y L’HORT 2.0”Amparo Hurtado Soler y Ana Mª Botella NicolásFacultat de Magisteri, UV.
  Ponència 7“Creación de productos y servicios innovadores de Turismo y Negocios Internacionales para el fomento del espíritu emprendedor en el aula de inglés para fines específicos”Beatriz Cerezo Merchán y Ana Sevilla PavónDep. de Filología Inglesa y Alemana, UV.
  DISCUSIÓ SESSIÓ 2
  Sessió 3TítolPonentsProcedència
  Ponència 8“La economía experimental en el marco de la educación superior. Un ejemplo de experimento en el aula.”Federico Ramírez López y Alfredo Juan Grau GrauFacultat d’Economia, UV.
  Ponència 9“Percepción de utilidad de una rúbrica como estrategia de evaluación y recurso para el aprendizaje en la asignatura de Psicometría: Un estudio piloto”Laura Galiana, María del Castillo Fuentes y Rafael García RosFacultat de Psicologia, UV.
  Ponència 10“El uso de los formularios en línea como herramienta para interactuar con los estudiantes: aplicaciones docentes y de gestión”Belén Garcia Cárceles, Mercedes Gumbau Albert, Antonio Marín García, José Manuel Pastor Monsálvez, Jorge Villagrasa GuarchFacultat d’Economia, UV.
  DISCUSIÓ SESSIÓ 3
  TallerTítolPonentsProcedència
  Taller“Clickers: descubriendo las ventajas de su uso en las aulas”Isabel López Rodríguez y Maja BaracFacultat d’Economia, UV.
  CLAUSURA: Amb la presencia de Dª. Mª Dolores Monteagud Mascarell, vicedegana de Qualitat de la Universitat de València, Antonia Ivars i Cristina Pardo-García del comitè organitzador.

LogoJSVE2.jpgJornades 2015

I JSVE 2015 - Jornades de Sistemes de Votació Electrònica en la Docència Universitaria

Informació general

Aquestes jornades formen part d'un projecte d'innovació educativa. L'objectiu fonamental de les mateixes és la divulgació dels mètodes i resultats obtinguts en diferents aplicacions dels sistemes de votació electrònica o clickers en l'ensenyament i gestió en l'àmbit universitari. Les seues aplicacions són molt diverses des de la motivació de l'alumnat, treballar la resolució de proves de tipus test, el foment de la participació de tots els alumnes, fins al seu ús en el programa "Estudia en Facultat d'Economia".

 • Dia: Dimarts 14 de juliol de 2015 / 10 a 14 hores
 • Lloc: Sala 5P19 de la Facultat d’Economia.
 • Organitza: Projecte d'Innovació Educativa i Qualitat Docent (DocenTIC): “EstadísTIC@ i MatemáTIC@s: elaboració de materials interactius per a afavorir el seu aprenentatge i avaluació en els estudis de grau.” UV‐SFPIE_DOTZE14‐221882

Programa

Descarregar

Assistència a les jornades

Les JSVE estan obertes a tota la comunitat universitària, encara que estan especialment destinades al PDI i PAS. L'assistència és lliure i gratuïta, però limitada a la capacitat de la sala. Per a poder asisitir es requereix la INSCRIPCIÓ dels assistents mitjançant la fitxa corresponent, que haurà de remetre's a jclickers@uv.es amb data límit el 10 de juliol. Aquesta inscripció dóna dret a un certificat d'assisitència i a un piscolabis durant la pausa-cafè.

Presentació de ponències

Per a la presentació de treballs es requereix emplenar la FITXA corresponent i enviar-la a jclickers@uv.es amb data límit el dia 7 de juliol. La comunicació de l'acceptació dels treballs serà immediata.

Manual d'ús

Descarregar

Vídeos de les JSVE 2015

 • INAUGURACIÓ: Contem amb la presència de Dª. Mª Dolores Monteagud Mascarell, vicedegana de Qualitat i de Margarita García Sanchis, representant del Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE) de la Universitat de València.
  PonènciaTítolPonentsProcedència
  Ponència 1“Máster-Click: un ingrediente interesante en la enseñanza”Antonia Ivars Escortell, Isabel López Rodríguez y Félix Ruiz Ponce Facultat d’Economia, UV.
  Ponència 2“Clickers: una buena práctica de autoevaluación” María Dolores Sancerni Beitia Facultat de Psicologia, UV.
  Ponència 3“Los Clickers aplicados a las actividades de la Facultat d´Economia: objetivos, ventajas y beneficios” Fina Atienza Gallego y Antonio Marín García Facultat d’Economia, UV.
  Ponència 4“Nuestra experiencia con el uso de clickers en la docencia de la patología y la terapéutica dentales” Leopoldo Forner Navarro y Mª Carmen Llena Puy Facultat de Medicina i Odontologia, UV.
  Ponència 5“Mejorando la comprensión de conceptos complejos mediante el uso de los clickers”, Maja Barac Facultat d’Economia, UV.
  Ponència 6“Pool of knowledge for management courses” Julia Olmos Peñuela y Ana Isabel Fernández Mesa Facultat d’Economia, UV.
  Ponència 7“Uso de los clickers en las clases de matemáticas” Trinidad Casasús Estellés Facultat d’Economia, UV.
  Ponència 8“Aplicación de los clickers a la evaluación continua en estadística” María Caballer Tarazona y Cristina Pardo García Facultat d’Economia, UV.
  Ponència 9“Zapeando en clase: ¿es posible aprender y divertirse con un click?” Rosa García Lopera, Luís E. Ochando Gómez y Rosendo Pou Amérigo Facultat de Química, UV.

CLAUSURA: Contem amb la presència de D. Ramón López Marín, vicerector de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa de la Universitat de València.

volver