Activitats del grup
Servei de la Universitat de València

Activitats del grup

 • 15 de febrer de 2012, 15h, saló de graus de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació:
  Presentació del Diccionari de Dubtes del Català Oral (DDCOR), a càrrec de Josep Àngel Mas, Mònica Montserrat Grau i David Paloma
  El Diccionari de Dubtes del Català Oral (DDCOR) és un recurs didàctic de suport digital. L'obra recull les principals errades de pronunciació que se senten en els mitjans de comunicació en llengua catalana i que representen, en part, els principals dubtes de pronunciació que poden tenir els parlants que hagen de fer un ús acurat d'aquesta llengua. Cal destacar el caràcter innovador de l'obra, atès que es tracta d'un diccionari sonor que abasta, a més, els cinc accents estàndard de la llengua catalana: central, nord-occidental, valencià, mallorquí i rossellonès. Diferents etiquetes explicatives donen fe dels fenòmens generals de vocalisme i de consonantisme que afecten el conjunt del sistema de la llengua. El diccionari conté també una selecció de textos d'autoaprenentatge, tots en versió escrita i en versió oral. En l'oral hi ha, de fet, la versió incorrecta i la versió correcta perquè l'usuari puga validar els criteris d'elocució genuïna i formal.
  Allotjat al portal educatiu del Grup 62, l'obra va merèixer un ajut de l'AGAUR per al finançament de projectes per a la millora de la qualitat docent de les universitats catalanes l'any 2009.
 • 7 de juny de 2011, 12-14h, seminari:
  La interacció oral: estratègies i avaluació, Sandra Montserrat, Universitat d'Alacant.
  Presentació del seminari:
  Des de l'any 2006, el Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant proposa un canvi de perspectiva metodològica en l'àrea de Llengua d'ús. El treball sobre oralitat es converteix en l'eix vertebrador de les assignatures que s'hi vinculen. Aquest canvi ha tingut efecte, especialment, en la docència assignada a la Facultat d'Educació. En relació amb aquest canvi, en aquesta sessió de treball es presenten els següents punts:
  • 1. El model de llengua en la interacció oral: reflexions i estratègies.
   2. Metodologia de la interacció oral a l'aula: els tàndems lingüístics i les activitats de suport.
   3. L'avaluació de la interacció oral: les rúbriques.
 • Materials de la presentació del seminari
  "Viatge en tàndem", entrevista publicada a la revista Capicua
 • 1 de juny de 2010, 12-14h i 16-18h, seminari:
  La llengua catalana oral i els mitjans de comunicació, Albert Rico Busquets, UAB.
  Materials
tornar