Assignatures del projecte docent
Servei de la Universitat de València

Índex

    - Assignatures del projecte docent
        - Curs 2010-2011
        - Curs 2009-2010

Assignatures del projecte docent

Curs 2010-2011

  • Català per a mestres (6 crèdits), Grau de Magisteri en Educació Primària i en Educació Infantil.
  • Expressió oral i escrita per a mitjans de comunicació II (català) (6 crèdits), Grau de Periodisme.
  • Llengua catalana (6 crèdits), graus de Filologia.
  • Llengua catalana (6 crèdits), Llicenciatura d'Humanitats.
  • Ús i normativa de la llengua catalana (6 crèdits), Grau de Traducció i Mediació Interlingüística.

Curs 2009-2010

  • Català per a mestres (6 crèdits), grau de Magisteri en Educació Primària.
  • Expressió oral i escrita per a mitjans de comunicació II (6 crèdits), Grau de Periodisme.
tornar