Membres del grup
Servei de la Universitat de València

Índex

    - Membres del grup
        - Curs 2010-2011
        - Curs 2009-2010

Membres del grup

Curs 2010-2011

Ramon X. Rosselló (director del grup) (Departament de Filologia Catalana)

Maria Conca (Departament de Filologia Catalana)

Gemma Lluch (Departament de Filologia Catalana)

Jesús Jiménez (Departament de Filologia Catalana)

Maria Josep Marín (Departament de Filologia Catalana)

Joaquim Martí Mestre (Departament de Filologia Catalana)

Miquel Nicolàs (Departament de Filologia Catalana)

Joan Rafael Ramos (Departament de Filologia Catalana)

Alícia Martí Climent (Departament de Didàctica de la Llengua i de la Literatura)

Rosa Pardo Coy (Departament de Didàctica de la Llengua i de la Literatura)

Rubén Trenzano i Juan (Servei de Política Lingüística)

Gabriel Montalt i Beltran (becari del GID)

Curs 2009-2010

Ramon X. Rosselló (director del grup) (Departament de Filologia Catalana)

Maria Conca (Departament de Filologia Catalana)

Gemma Lluch (Departament de Filologia Catalana)

Jesús Jiménez (Departament de Filologia Catalana)

Miquel Nicolàs (Departament de Filologia Catalana)

Joan Rafael Ramos (Departament de Filologia Catalana)

Joaquim Gadea (Departament de Didàctica de la Llengua i de la Literatura)

Alícia Martí Climent (Departament de Didàctica de la Llengua i de la Literatura)

Rubén Trenzano i Juan (Servei de Política Lingüística)

Isabel Garcia i Canut (becària del GID)

Amanda Ruiz Navarro (becària del GID)

tornar