Finalitat del grup
Servei de la Universitat de València

Índex

    - Finalitat del grup
        - Curs 2010-2011
        - Curs 2009-2010

Finalitat del grup

Curs 2010-2011

Aquest projecte, ampliació del presentat el curs anterior, té com a finalitat reforçar i millorar la competència oral dels estudiants de llengua catalana en aquelles titulacions on el seu aprenentatge és obligatori (Filologies, Periodisme, Magisteri, Traducció o Humanitats). Atés que cada vegada és més habitual comptar amb estudiants que no coneixen aquesta llengua, o molt poc, considerem important incorporar recursos i activitats de reforç que facen possible aconseguir amb més facilitat la competència requerida. Convé advertir que en aquestes assignatures cal passar una prova oral per poder aprovar l'assignatura corresponent.

Així doncs, els objectius del projecte es concreten en:

a) Reforçar els instruments i els recursos de les assignatures de llengua catalana per a la millora del rendiment acadèmic, centrada en el desenvolupament de la competència de producció de textos orals formals en estudiants amb greus mancances de partida.

b) Iniciar, augmentar i consolidar les habilitats d'interacció comunicativa en llengua catalana en els estudiants de les assignatures dins el nou marc dels graus i del marc europeu comú de les llengües.

Un altre objectiu, secundari però molt interessant, és el fet que posa en contacte directe els estudiants amb el Servei de Política Lingüística, la qual cosa fa possible que aquests coneguen i aprofiten de manera òptima l'oferta que aquest servei posa a l'abast dels estudiants de la Universitat, especialment pel que fa als centres d'autoaprenentatge.

Curs 2009-2010

Aquest projecte té com a finalitat reforçar i millorar la competència oral dels estudiants de llengua catalana en aquells graus on el seu aprenentatge és obligatori (Filologies, Periodisme, Comunicació Audiovisual, Magisteri i Traducció). Atés que cada vegada és més habitual comptar amb estudiants que no coneixen aquesta llengua, considerem important incorporar activitats de reforç i millora que facen possible aconseguir amb més facilitat la competència requerida. Convé advertir que en aquestes assignatures cal passar una prova oral per poder aprovar l'assignatura corresponent, que l'assignatura de lliure elecció que feia aquestes funcions, Iniciació a la llengua catalana, desapareixerà amb la implantació dels graus i que els crèdits de les assignatures de llengua catalana han reduït el seu nombre.

Així doncs, els objectius del projecte es concretaran en:

a) Reforçar els instruments i els recursos de les assignatures de llengua catalana per a la millora del rendiment acadèmic, centrada en el desenvolupament de la competència de producció de textos orals formals en estudiants amb greus mancances de partida.

b) Iniciar, augmentar i consolidar les habilitats d'interacció comunicativa en llengua catalana en els estudiants de les assignatures dins el nou marc dels graus.

tornar