Materials per a millorar l'oral
Servei de la Universitat de València

Índex

    - Programes de correcció-traducció
        - Salt
        - Internostrum

Programes de correcció-traducció

Salt

El Salt és un traductor que permet passar els textos del castellà al valencià i a la inversa amb un mètode interactiu que minimitza els errors i garantix una gran qualitat dels textos traduïts.

El Salt és un corrector que, a més dels errors estrictament ortogràfics, detecta barbarismes, perífrasis incorrectes, locucions errònies, combinacions incorrectes de pronoms, faltes de concordança...

El Salt és un programa d'autoaprenentatge que permet també aprendre valencià a partir dels seus propis errors, amb centenars de fitxes d'ajuda sobre lèxic, qüestions gramaticals, majúscules, signes de puntuació, tipus de lletra...

Internostrum

Internostrum és un sistema de traducció automàtica castellà-català i català-castellà.

tornar