Grup d'Innovació Docent Oralitat i Ensenyament
Servei de la Universitat de València

Informació general sobre la pàgina

Aquesta pàgina és una iniciativa del Grup d'Innovació Educativa Oralitat i Ensenyament, constituït oficialment el 2009 a través de la Unitat d'Innovació Educativa. La creació d'aquest grup va partir de la Direcció del Departament de Filologia Catalana i va comptar amb la col·laboració de professorat de la Unitat de Català del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i del Servei de Política Lingüística. Durant els cursos 2009-2010 i 2010-11 aquest grup va desenvolupar dos projectes d'innovació educativa al voltant de la millora de la competència oral de l'alumnat així com sobre metodologies d'avaluació d'aquesta competència.

Tot i que actualment el grup no manté cap projecte en actiu, es continuen organitzant activitats i incorporant a la pàgina informació rellevant per a l'ensenyament/aprenentatge de la comunicació oral en llengua catalana.

Entitats participants

Departament de Filologia Catalana

Departament de Didàctica de la Llengua i de la Literatura

Servei de Política Lingüística

Dades de contacte

A. e. (director del grup): Ramon.Rosello@uv.es

Telèfon: 963864255 (Secretaria del Departament de Filologia Catalana)

Fax: 963864493

Adreça postal:

Departament de Filologia Catalana. Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. Universitat de València.

Av. Blasco Ibáñez, 32. 46010 València

Entitats finançadores

Vicerectorat de Cultura, Planificació i Igualtat

Unitat d'Innovació Educativa de la Universitat de València

contador
tornar