Materials per millorar l'oral
Servei de la Universitat de València

Com millorar l'oral

Bibliografia

Bibliografia, versió en format pdf

Materials per millorar la llengua en general

Blog del grup de conversa del projecte 2010-2011

Materials per millorar la fonètica

Els sons del català

 • Pàgina creada per la UB amb els següent objectius: 1) Facilitar l'ensenyament de la fonètica catalana en totes aquelles assignatures de de l'ensenyament superior i, també, de l'ensenyament secundari i d'altres ensenyaments que tenen aquesta disciplina per objecte d'estudi o mitjà de treball. 2) Afavorir que l'alumne pugui aprendre aquesta disciplina de manera autònoma, d'acord amb les noves directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior. 3) Millorar l'ensenyament del català com a llengua estrangera. 4) Proporcionar recursos i materials de suport als professionals de l'assessorament lingüístic i de la logopèdia, entre d'altres.
  Conté descripcions detallades dels diferents sons del català.
  Enllaç de la pàgina

Fonet, pràctiques de fonètica

 • Gonzàlvez, Héctor et al. (2007): Fonet, pràctiques de fonètica. Alacant: Universitat d'Alacant. Biblioteca de Filologia Catalana Digital.
  Programa editat per la Universitat d'Alacant per a practicar la fonètica valenciana. En concret, amb aquest programa es poden practicar la percepció i la producció dels principals sons distintius del valencià, com , per exemple, les vocals obertes o les sibilants sonores. El programa es pot descarregar gratuïtament des de la pàgina següent: Pàgina per descarregar-lo
  Aquest material docent s'ha publicat amb l'ajuda del Secretariat de Promoció del Valencià i del Departament de Filologia Catalana de la UA dins del marc del conveni per a la promoció de l'ús social del valencià firmat per la Universitat d'Alacant amb la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana.

Diccionari de Dubtes del Català Oral (DDCOR)

 • El Diccionari de Dubtes del Català Oral (DDCOR), a càrrec de Josep Àngel Mas, Mònica Montserrat Grau i David Paloma, és un recurs didàctic de suport digital. L'obra recull les principals errades de pronunciació que se senten en els mitjans de comunicació en llengua catalana i que representen, en part, els principals dubtes de pronunciació que poden tenir els parlants que hagen de fer un ús acurat d'aquesta llengua. Cal destacar el caràcter innovador de l'obra, atès que es tracta d'un diccionari sonor que abasta, a més, els cinc accents estàndard de la llengua catalana: central, nord-occidental, valencià, mallorquí i rossellonès. Diferents etiquetes explicatives donen fe dels fenòmens generals de vocalisme i de consonantisme que afecten el conjunt del sistema de la llengua. El diccionari conté també una selecció de textos d'autoaprenentatge, tots en versió escrita i en versió oral. En l'oral hi ha, de fet, la versió incorrecta i la versió correcta perquè l'usuari puga validar els criteris d'elocució genuïna i formal.
  Enllaç del Diccionari de Dubtes del Català Oral (DDCOR), allotjat al portal educatiu del Grup 62.

ReSOLC-mitjansCAT

 • El reSOLC-mitjansCAT és una plataforma de consulta en línia per a professionals de la llengua oral (periodistes, actors de doblatge, productors multimèdia i assessors lingüístics dels mitjans del Principat) sobre la pronúncia correcta i adequada del lèxic en sentit ampli (lèxic comú, toponímia, onomàstica, sigles, etc.). A partir d'una representació comuna sense les ambigüitats de l'ortografia, l'eina proposa la pronunciació segons la combinació de les variants següents: dialecte, propietat, àmbit i formalitat.

Materials per millorar la morfosintaxi

Guia d'usos lingüístics. Aspectes gramaticals

Enllaç de la Guia d'usos lingüístics

Materials per millorar el vocabulari

Diccionari de la llengua catalana, IEC

Enllaç de la segona edició del DIEC

Gran diccionari de la llengua catalana

Enllaç del Gran diccionari de la llengua catalana

Diccionari valencià online

El Diccionari valencià online defineix paraules, traduïx i conjuga verbs.

Diccionari català-valencià-balear

El DCVB reprodueix la consulta del diccionari imprés i incorpora elements de gran valor qualitatiu com locucions, refranys, variants fonètiques, augmentatius, diminutius, pejoratius, etc.

Pàgina de diccionaris del diari Avui

El diari Avui permet triar entre diferents diccionaris: llengua catalana, sinònims, català-castellà, castellà-català, català-anglés i anglés-català.

Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià, AVL

El DOPV és una obra que, sense pretensions d'exhaustivitat, incorpora un extens cabal lèxic de més de 75.000 paraules amb informació relativa a la seua variació morfològica de gènere i nombre, especificant-ne la pronunciació en aquells casos en què l'ortografia no és transparent.

Optimot

Optimot, consultes lingüístiques, és un servei que ofereix la Direcció General de Política Lingüística en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Catalans i el Centre de Terminologia TERMCAT. Consta d'un cercador d'informació lingüística que ajuda a resoldre dubtes sobre la llengua catalana. Per mitjà de l'Optimot es poden consultar de manera integrada diferents fonts. Quan les opcions de cerca que ofereix l'Optimot no resolen el dubte lingüístic, es pot accedir a un servei d'atenció personalitzada.

tornar