Ferramentes Docents

[+] Ferramentes Docents

Ferramentes Docents

[<]

contador reloj

Ferramentes Docents

mUVies

mUVies.jpg

Els mUVies o Materials Universitaris Virtuals per a la Investigació i l’Ensenyament, s’integren dins d’un sistema de generació i creació de continguts didàctics multimèdia elaborats pels tècnics del SFPIE que es fan servir com a suport de la docència.

El recursos que es poden produïr son mUVies docents, que ofereixen al docent una gran varietat de formats adequats per als diferents continguts de les seues assignatures (teòrics, exemples, aplicació practiques, procedimentals, de participació dels alumnes), mUVies conferencia, per a la utilització amb finalitat didàctica o d’innovació docent, i Videoconferències, tant a les Aules UVD 2.0 presencials del SFPIE, com les Sales Virtuals de docència o reunions.

La realització dels recursos mUVie es fa a instàncies del docent, be a traves d’una sol·licitud de serveis o be en el marc d’un Projecte d’Innovació Educativa. El docent decidirà la temàtica y el format i aportarà aquells elements (diapositives, imatges) que considere necessari que s’incloguen al mUVie. Els nostres tècnics ofereixen la seua experiència per a la preparació, enregistrament, realització i muntatge d'aquests recursos docents, assessorant al docent en aquells punts que ho necessite.

Els recursos mUVie produïts pel SFPIE es posen a l’abast dels alumnes i de tota la comunitat universitària mitjançant la plataforma MMedia i estàn sota llicència Creative Commons.

Més informació aquíCamtasia

Camtasia-96-Icon.png camtasia-nav-logo.png

Camtasia Studio és un programari dissenyat per a l'enregistrament d'allo que es visualitza a la pantalla d'ordinador i la seua posterior edició. D'aquesta manera es poden crear animacions multimèdia amb capacitats interactives de manera senzilla en comparació amb els tradicionals editors de vídeo i/o d'animació. (Fernández-Quijada i Bonet, 2009).

Fernández-Quijada, D., & Bonet, M. (2009). Camtasia Studio, creación de animaciones multimedia educativas. @Tic. Revista D'innovació Educativa, 0(3), 137-140. doi:10.7203/attic.3.138

Més informació aquíClickers

Clickers.gif VotacionInteractiva.gif

És un sistema de votació interactiu amb múltiples utilitats, entre les quals es poden citar les següents: permet realitzar un seguiment de l'assistència a l'aula, avaluar els coneixements adquirits en classes anteriors, aconseguir un feedback immediat al llarg de les diferents sessions.

El seu ús és molt còmode tant per al professor com per a l'alumne. Així, el programari necessari s'integra completament en PowerPoint, la qual cosa permet que el docent realitze d'una manera senzilla diapositives que continguen les qüestions que vulga plantejar als seus alumnes.

Aquests, una vegada obert el sondeig, hauran d'utilitzar els comandaments per a indicar que resposta creuen que és la correcta. Transcorregut el temps programat pel professor i tancat el sondeig, en la mateixa diapositiva, projectada en l'aula, es reflecteixen dos tipus d'informació: d'una banda una gràfica contenint el percentatge d'alumnes que han donat per certa cadascuna de les possibles respostes i per una altra una marca que indica com era la certa.

Amb açò, es pot conèixer de manera immediata si hi ha alguna qüestió que no ha quedat clara en el desenvolupament de les classes i prendre les mesures que permeten solucionar-ho.

Cal destacar, a més, la possibilitat que el docent guarde la sessió, a més a més d'accedir a un informe en Excel dels resultats obtinguts.

Més informació aquíOpenCourseWare

logo_ocw_original1,1.jpg

L' Open Course Ware de la Universitat de Valencia és un dipòsit de materials docents en accés obert que correspon a assignatures dels actuals plans d'estudis de la UV. L'Oficina OCW-UV va estar constituïda en juliol de 2008, i les primeres assignatures es troben accesibles des de desembre de 2008.

La plataforma informàtica emprada per l'OCW és EduCommons, que permet una disposició dels cursos homogènia amb els OCW de la resta d'universitats participants al Consorci Internacional. Els destinataris de l'OCW poden ser:

  • estudiants de la mateixa universitat, que completen amb l'OCW els materials de la plataforma institucional;
  • estudiants autodidactes, d'altres universitats, o futurs estudiants que volen conèixer les classes de la UV;
  • professors d'altres institucions que preparen les seues assignatures relacionades


Continguts

Els cursos de l'OCW de la Universitat de València s'acompanyen d'imatges que pertanyen al seu Patrimoni cultural.

Amb l'icona de Visió del Contingut pots descarregar una versió de text de la pàgina, la qual cosa facilita la reutilització dels materials sempre que es respecten, evidentment, les possibles restriccions de licències.

Al portal d'Universia-OCW pots accedir a totes les institucions del Capítol Latinoamericà de l'OCW, on trobaràs assignatures i materials del teu interés.

La llicència Creative Commons d'aquest portal tan sols és aplicable als materials propis dels autors de la UV que els han cedit per a la seua publicació.

Més informació aquí

volver