Gràfics dinàmics
contador reloj

Gràfics dinàmics

Gràfics interactius de distribucions discretes i continues

  • Distribucions de probabilitat: Gràfics interactius de les principals distribucions de probabilitat discretes (Binomial i Poisson) i contínues (Uniforme, Exponencial i Normal). Modifica els valors que prenen els paràmetres de les distribucions i comprovaràs com canvia la forma de les distribucions en la seva representació gràfica.
  • Família de distribucions Normals: Gràfics interactius per a veure la família de distribucions Normals. Modifica els paràmetres de mitja i desviació típica per a comparar diverses distribucions normals.
  • Aproximació Poisson-Binomial: Gràfics interactius per a veure l'aproximació de la distribució Poisson a la distribució Binomial quan el nombre de experiments (n) és gran i la probabilitat (p) és petita.
volver