PLAN DE ESTUDIOS
Servei de la Universitat de València

CIÈNCIES DE LA SEGURETAT
TÍTOL PROPI DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA.
Aprovat pel Consell de Govern de 27 de Setembre de 2005.

PROGRAMA

Primer Curs:

Primer curs:60 crèdits:(45 obligatoris, 9 optatius i 6 de lliure elecció)

Primer semestre

AssignaturasCrèdits
Dret Constitucional6
Dret Penal I6
Dret Processal4,5
Criminologia4,5
Administració Policial4,5

Segon semestre

AssignaturesCrèdits
Dret Administratiu6
Dret de menors4,5
Seguretat vial4,5
Tècniques instrumentals(Socorrisme)4,5

Segon Curs

Segon curs:60 crèdits:(45 obligatoris, 9 optatius, 6 lliure elecció)

Primer semestre

AssignaturesCrèdits
Dret Penal II6
Mitjans tècnics professionals4,5
Ètica en la seguretat4,5
Sociologia4,5
Investigació d'accidents4,5

Segon semestre

AssignaturesCrèdits
Psicologia6
Policia científica6
Policia Administrativa4,5
Tècniques d'intervenció4,5

Tercer Curs

Tercer curs: 60 créditos: (45 obligatorios, 9 optativos, 6 libre elección)

Primer semestre

AssignaturesCrédits
Estrangeria6
Seguretat Privada4,5
Victimologia4,5
Trànsit, circulació i transport4,5
Supòsits pràctics de Dret penal i processal6

Segon semestre

AssignaturesCrèdits
Penologia4,5
Gestió policial6
Medicina legal4,5
Psiquiatria forense4,5

Novetat a partir de la Segona edició: Itinerario de Detectiu Privat en el Tercer Cursnou2.gif

Primer semestre

AssignaturesCrèdits
Dret Civil6
Seguretat Privada4,5
Victimologia4,5
Dret Laboral4,5
Supòsits pràctics de Dret Penal i Processal6

Segon semestre

AssignaturesCrèdits
Deontologia de la Investigació Privada4,5
Dret Mercantil6
Medicina Legal4,5
Policia Científica II4,5

Assignatures Optatives

Primer Curso

 • Informàtica
 • Anglés tècnic
 • Marc Jurídic de les policies locals
 • La funció policial orientada a la resolució de conflictes
 • Drogues i toxicomanies
 • Els judicis ràpids

Segundo Curso

 • La UE i la policia
 • Mediambient
 • Lluita i investigació contra el crim organitzat
 • Documentació administrativa
 • Administració local
 • Prevenció de la conducta antisocial

Tercer Curs

 • Policia de proximitat
 • Violència de gènere
 • Delinqüència socioeconòmica
 • Dret penitenciari
 • Legislació local i Comunitat Valenciana
 • Tècniques de Investigació Privada
tornar