DESTINATARIOS Y ACCESO
Servei de la Universitat de València

Destinataris

  • Formació universitària de futurs professionals de la seguretat pública per a posteriorment realitzar concursos a nomenaments interins o oposicions als diferents cossos i forces de la seguretat (Policia Nacional, Guàrdia Civil, Policies Autonòmiques, Policia Local)
  • Formació universitària de professionals en la seguretat privada (detectius privats, vigilants de seguretat, escortes...)
  • Professionals dels distints cossos policials interessats en realitzar concursos de promoció interna o trasllats
  • Professionals interessats en obtenir una especialització en l'àmbit de la seguretat (advocats, criminòlegs, fiscals, comandaments policials, jutges, protecció civil...)
  • Estudiants universitaris que desitgen completar o especialitzar-se en aquest àmbit professional

Requisits d'accés

  • COU
  • Batxillerat LOGSE amb selectivitat
  • Cicle formatiu de grau superior o equivalent
  • Titulats universitaris (Llicenciats, Diplomats.)
  • Proves d'accés per a majors de 25 anys
tornar