Articles
Servei de la Universitat de València

Articles

 • (2007): «Els Adverbis de lloc intransitius i la formació de construccions amb adverbis posposats», Estudis Romànics, XXIX , p. 61-80 (en col·laboració amb Gemma Rigau). Versió en format pdf.
 • (2006): «L'anomenada negació expletiva en català antic», Miscel·lània Joseph Gulsoy, vol. 1, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pàgs. 231-253 (en col·laboració amb Aina Torrent).
 • (2006): «'No as volgude anar en loch del món': la formació de mots negatius en català antic», Zeitschrift für Katalanistik, 20 , p. 169-190 (en col·laboració amb Aina Torrent-Lenzen).
 • (2005): «'Cuesta arriba e por llano': The development of 'postpositions' in Spanish and Catalan», Journal of Portuguese Linguistics, 4.1 p. 69-91 (en col·laboració amb Gemma Rigau).
 • (2005): «Catalan Morphology and Low-level Patterns in a Network Model», Catalan Journal of Linguistics, 4 , p. 199-223, (en col·laboració amb Teresa Vallès). Versió en format pdf.
 • (2004): «Gramaticalització i adquisició de llengües: L'adquisició de la morfologia de passat en aprenents de català com a llengua estrangera», Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 35 , p. 123-151 (en col·laboració amb Llorenç Comajoan). Versió en format pdf.
 • (2004): «La negació i la concordança negativa en català antic», Estudis Romànics, XXVI , p. 65-83 Any: 2004. Versió en format pdf.
 • (2003): «La gramaticalización del verbo 'ir' en construcciones narrativas del español», Medievalia, México número monogràfic de la revista 'Medievalia' sobre gramaticalització,35 p 62-89.
 • (2003): «Entre el temps i la narració: notes per a una estilística dels temps verbals», Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 29 , p. 83-103. Versió en format pdf.
 • (1999): «Iconicidad y cognición en morfología flexiva», Estudios de lingüística cognitiva, vol. 2, Alacant, Publicacions de la Universitat d'Alacant, pàgs. 839-856.
 • (1997): «El canvi lingüístic i els conflictes de naturalitat: a propòsit de les desinències de present de subjuntiu», Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 20 , p. 83-110.
 • (1996): «Analogia i canvi morfològic: a propòsit de les formes verbals velaritzades», Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 19 , p. 279-305. Versió en format pdf.
 • (1995): «Les expressions temporals com a predicats d'esdeveniments», Llengua i Literatura, 6 , p. 277-307.
 • (1995): «Fraseologia de l'encara», Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 18 , p. 85-108, (en col·laboració amb Vicent Salvador). Versió en format pdf.
 • (1994): «Tense and Aspect in Non-Finite Clauses», Catalan working papers in linguistics, 4:1, p. 121-142 Versió en format pdf.
 • (1993): «Transitivité et interférence linguistique: la construction A + Complément d'Object Direct en espagnol et catalan», Contrastes.Revue de linguistique contrastive, p. 39-67 (en col·laboració amb Vicent Salvador).
 • (1992): «Imperfects are pronominals», Catalan Working Papers in Linguistics, 1 , p. 201-210 Any: 1992.
 • (1992): «Aqueix obscur subjecte del desig», Miscel·lània Sanchis Guarner, vol. 2, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pàgs. 505-522.
 • (1990): «La categoria gramatical del temps i les relacions deíctiques i anafòriques», Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 8 , p. 117-129. Versió en format pdf.
tornar