Recerca
Servei de la Universitat de València

Participació en xarxes temàtiques

Xarxa Temàtica de Lingüística Teòrica

La Xarxa Temàtica de Lingüística Teòrica està subvencionada per un ajut de la Generalitat de Catalunya (2002XT 00036). Té com a finalitat promoure i mantenir el contacte entre els grups de recerca més destacats de l'estat en la investigació gramatical.

Participació en projectes d'investigació

Procesos segmentales y estructura prosódica y morfológica en catalán. BFF 2003-06590 Investigador responsable: Joan Mascaró Altimiras (UAB)

Per a una Gramàtica del català antic. Dirigit en col·laboració amb Josep Martines. Resum del projecte.

tornar