Fonètica i Fonologia Catalanes: Projectes
Servei de la Universitat de València

Projectes d'investigació

Xarxes temàtiques

  • Xarxa Temàtica de Lingüística Teòrica
    La Xarxa Temàtica de Lingüística Teòrica està subvencionada per un ajut de la Generalitat de Catalunya (2002XT 00036). Té com a finalitat promoure i mantenir el contacte entre els grups de recerca més destacats de l'estat en la investigació gramatical.
  • Xarxa Temàtica «La Variació Lingüística: dialectologia, sociolingüística i pragmàtica»
    Xarxa Temàtica «La Variació Lingüística: dialectologia, sociolingüística i pragmàtica» (2002/XT/00001) té com a funció essencial dinamitzar i consolidar els contactes entre els grups d'investigadors que s'ocupen de la variació en el llenguatge des d'una perspectiva dialectològica, sociolingüística i pragmàtica.
tornar