Fonètica i Fonologia Catalanes: Enllaços
Servei de la Universitat de València

Pàgines de fonètica

Textos dialectals del català

Pàgines de fonologia

Eines

Lletres fonètiques

Anàlisi de la veu

Recursos didàctics

  • Els sons del català
    Pàgina de la Universitat de Barcelona amb diverses eines (arxius de vídeo, gràfics animats, espectrogrames) que ajuden a entendre les característiques dels sons del català.
  • Els sons del llenguatge
    Pàgina de la University of Iowa amb un gràfics animats dels sons de l'alemany, de l'anglés i del castellà.
tornar