Fonètica i Fonologia Catalanes: Membres
Servei de la Universitat de València

Eulàlia Bonet

Universitat Autònoma de Barcelona
Facultat de Filosofia i Lletres
Departament de Filologia Catalana
Edifici B
08193 Bellaterra
Tel.: 935812361
Fax: 935812782
eulalia.bonet@uab.cat

Elisenda Campmany Jané

Universitat Pompeu Fabra
Facultat de Traducció i Interpretació
Carrer Roc Boronat, 138
08018 Barcelona
Tel. 935422322
Fax. 935422321
elisenda.campmany@upf.edu

Pere Grimalt Riera

Universitat de Barcelona
Facultat de Filologia
Departament de Filologia Catalana
Edifici Josep Carner, 4t pis
Gran Via de les Corts Catalanes 585
08007 Barcelona
Tel. 934035631
Fax. 934035698
peregrimalt@ub.edu

Jesús Jiménez

Universitat de València
Facultat de Filologia
Departament de Filologia Catalana
Av. Blasco Ibáñez 32
46010 València
Tel.: 963864255
Fax: 963864493
jesus.jimenez@uv.es
Pàgina web

Maria-Rosa Lloret

Universitat de Barcelona
Facultat de Filologia
Departament de Filologia Catalana
Edifici Josep Carner, 4t pis
Gran Via de les Corts Catalanes 585
08007 Barcelona
Tel. 934035633
mrosa.lloret@ub.edu
Pàgina web

Joan Mascaró

Universitat Autònoma de Barcelona
Facultat de Filosofia i Lletres
Departament de Filologia Catalana
Edifici B
08193 Bellaterra
Tel.: 935812352
Fax: 935812782
joan.mascaro@uab.es

Clàudia Pons Moll

Universitat de Barcelona
Facultat de Filologia
Departament de Filologia Catalana
Edifici Josep Carner, 4t pis
Gran Via de les Corts Catalanes 585
08007 Barcelona
Tel. 934035616
claudia.pons@ub.edu; claudia.pons@uab.edu
Pàgina web 1; Pàgina web 2

Pilar Prieto

ICREA Researcher
Departament de Filologia Catalana
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Edifici B - Campus UAB
08193 Bellaterra
Barcelona, Catalunya (Spain)
Tel.: +34 932254899
Fax: +34 935812782
pilar.prieto@uab.es
Pàgina web

Laia Querol Cortiella

Universitat de Barcelona
Facultat de Filologia
Departament de Filologia Catalana
Edifici Josep Carner, 4t pis
Gran Via de les Corts Catalanes 585
08007 Barcelona
Tel. 934035631
Fax. 934035698
lquerol@ub.edu

Max W. Wheeler

University of Sussex
School of Humanities
Department of Linguistics & English Language
Falmer
Brighton BN1 9QN
Regne Unit
Tel: +44 (0)1273 678975
M.W.Wheeler@sussex.ac.uk
Pàgina web

tornar