Inicio
GRATUV

VIII FÒRUM INTERNACIONAL GRATUV DE JOVES INVESTIGADORS

Els dies 27 i 28 d'abril del 2023 celebrarem a València el VIII Fòrum Internacional GRATUV “El teatre grecollatí i la seua recepció a la cultura Occidental”


Des de GRATUV es convida a participar amb comunicacions que guarden relació amb el tema del Fòrum, el teatre clàssic i la seua pervivència a Occident, a aquells investigadors ja doctors o aquells que s'estiguen iniciant a les tasques de recerca, en fase d'elaboració de la seua Tesi de Doctorat o en fase predoctoral corresponent als estudis de Màster de Recerca. Seran benvingudes les propostes de comunicació que, ajustant-se a la temàtica general del huitè Fòrum, procedeixen d'unes altres àrees de coneixement diferents de la Filologia Clàssica.

Es poden presentar comunicacions en castellà, català, gallec, portuguès, francès, italià, alemany i anglès. El Fòrum s'estructurarà en sessions conjuntes de comunicacions de 15 minuts (joves predoctorals) i de 20 minuts (joves postdoctorals). Després de cada sessió, s'obrirà un debat amb tots els assistents i ponents.

Les propostes de comunicació han d'incloure la informació següent, el formulari de la qual es pot trobar al final d'aquesta pàgina: un breu resum de la comunicació (màx. 250 paraules), un breu llistat de referències bibliogràfiques relacionades amb el tema i un currículum breu (màx. 200 paraules) que ha d'incloure nom i cognoms del sol·licitant, institució a què està vinculat, nom del programa de Doctorat, títol de la Tesi i nom del seu Director; i en el cas que estiga cursant Màster: nom del Màster on està inscrit, títol del seu Treball Fi de Màster i nom del seu Tutor.

Les propostes rebudes seran sotmeses al Comitè Científic per a la seua avaluació i, si escau, acceptació. Un cop admesa la comunicació per part del Comitè Científic, el Comitè Organitzador notificarà la seua decisió i caldrà formalitzar la matrícula de la manera que corresponga.

Data límit per remetre la proposta: 1 de febrer de 2023
Data límit per a la confirmació d'acceptació de la proposta: 1 de març de 2023

Per conèixer les modalitats d'inscripció i formalitzar la vostra participació, accediu a aquesta interfície

Utilitzeu aquest model per a enviar-nos la vostra proposta de comunicació: proposta

Si voleu posar-vos en contacte amb nosaltres, escriviu-nos a gratuv@uv.es

tornar