Inicio
GRATUV

FÒRUM INTERNACIONAL GRATUV

Continuant amb la línia de treball de les anteriors trobades, el IX Fòrum Internacional GRATUV crida a la participació a la comunitat d’investigadors novells a través de comunicacions temàtiques sobre el teatre grecollatí i la seua recepció, dedicades a les línies de recerca següents:

  • GRÈCIA

Literatura Grega
Lingüística Grega

  • ROMA

Literatura llatina
Lingüística llatina

  • CRÍTICA TEXTUAL
  • TRADICIÓ CLÀSSICA


Es poden presentar comunicacions en castellà, català, gallec, portuguès, francès, italià, alemany i anglès. El fòrum s'estructurarà en sessions i les comunicacions tindran una durada màxima de 20 minuts. Després de cada sessió, s'obrirà un debat amb tots els assistents i ponents.

Les propostes de comunicació han d'incloure la informació següent, el formulari de la qual es pot trobar a l'apartat inferior d'aquesta pàgina: un breu resum de la comunicació (aprox. 300 paraules), un breu llistat de referències bibliogràfiques relacionades amb el tema i un currículum breu ( màx. 200 paraules) que ha d'incloure nom i cognoms del sol·licitant, institució a què està vinculat, nom del programa de Doctorat, títol de la Tesi i nom del seu director, o, en el cas que estiga cursant un Màster, el nom del Màster on està inscrit, el títol del seu Treball Fi de Màster i nom del seu Tutor.

Les propostes rebudes seran sotmeses al Comitè Científic per a la seua avaluació i, si escau, acceptació. Un cop admesa la comunicació per part del Comitè Científic, el Comitè Organitzador notificarà la seva decisió i caldrà formalitzar la matrícula de la manera que corresponga.

Data límit per remetre la proposta: 15 de març de 2024

Data límit per a la confirmació d'acceptació de la proposta: 30 de març de 2024

Taxa d'inscripció amb comunicació al Fòrum: 60 euros
Taxa d'inscripció al Fòrum sense comunicació: 10 euros

Si voleu formalitzar la vostra inscripció AMB COMUNICACIÓ, accediu a aquesta interfície.

Si voleu formalitzar la vostra inscripció com a assistents SENSE COMUNICACIÓ, accediu a aquesta interfície

tornar