Inicio
GRATUV

GRATUV (Grup de Recerca i Acció Teatral de la Universitat de València)

El Grup de Recerca i Acció Teatral de la Universitat de València té com a idea nuclear, des de la seua constitució, la creació d'un espai de reflexió permanent sobre el fet teatral en tots els aspectes. S'estableix com un espai obert, punt de trobada i interacció de la investigació universitària, els professionals del teatre i la societat en conjunt.

La composició plurifilològica del GRATUV fa possible abordar el fet teatral des d'una perspectiva sincrònica i diacrònica que, combinades en el marc ampli de la cultura occidental, cerca una síntesi que es materialitza en tres formes tan interrelacionades que només en abstracte es poden a├»llar: la de la investigació, en forma de publicacions científiques, de trobades i tallers de treball amb professionals del teatre i col·legues d'unes altres universitats; la de divulgació, en forma de xerrades i taules rodones obertes adreçades al públic en general i en què participa de forma activa la societat, i la d'acció, en forma d'adaptacions, recreacions i creacions d'obres dramàtiques tant per a ser utilitzades com a text dramàtic com per a portar-les a escena.

[m%c3%a1scaras.jpg]

tornar