Recerca
Servei de la Universitat de València

Participació en xarxes temàtiques

Xarxa Temàtica de Lingüística Teòrica

La Xarxa Temàtica de Lingüística Teòrica està subvencionada per un ajut de la Generalitat de Catalunya (2002XT 00036). Té com a finalitat promoure i mantenir el contacte entre els grups de recerca més destacats de l'estat en la investigació gramatical.

Participació en projectes d'investigació

Procesos segmentales y estructura prosódica y morfológica en catalán. BFF 2003-06590

Investigador responsable: Joan Mascaró Altimiras (UAB)

Explotació d'un corpus oral dialectal: Anàlisi de la variació lingüística i desenvolupament d'aplicacions informàtiques per a la transcripción automatitzada. HUM2004-01504

Investigadora responsable: Maria Rosa Lloret Romañach (UB)

tornar