Articles
Servei de la Universitat de València

Articles

 • (en premsa) «Darreres tendències en fonologia generativa». Estudios Catalanes. Santa Fe: Universidad Nacional del Litoral (en col·laboració amb Maria-Rosa Lloret). Versió en format pdf
 • (1999) «Variación dialectal y Teoría de la Optimidad». Lingüística para el Siglo XXI I. Salamanca: Ediciones de la Universidad, p. 953-962.
 • (1998) «Valencian vowel harmony». Rivista di Linguistica 10.1, p. 137-161.
 • (1996) «Problemes de la representació del fonema /∫/ en català occidental». Actes del Setè Col·loqui d'Estudis Catalans a Nord-Amèrica. Berkeley, 1993. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, p. 125-148.
 • (1996) «Aproximació als grups de consonants en posició final de mot en català des de la Teoria de l'Optimitat». Actes del Xè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, p. 225-258.
 • (1996) «Els aplecs ts i dz en valencià. Una anàlisi des de la Teoria de l'Optimitat». Caplletra 19, p. 81-112.
 • (1995): «La forma dels pronoms clítics catalans: condicions sil·làbiques i alineament morfològic». Dins Martín Vide, Carlos, ed., Lenguajes Naturales y Lenguajes Formales XI. Barcelona: PPU, p. 429-437 (en col·laboració amb Júlia Todolí).
 • (1993) «Algunes qüestions de lingüística contrastiva en el lèxic de la recol·lecció en català i castellà. Sobre la locució prepositiva arran de». Actes del Novè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes III. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, p. 27-42 (en col·laboració amb Pelegrí Sancho).
 • (1993) «El diálogo en la enseñanza del español como lengua extranjera». Actas del Simposio sobre el Español de España y el Español de América. University of Virginia, 1991. València: Universitat de València, University of Virginia, p. 87-107 (en col·laboració amb Marisa Pérez i Pelegrí Sancho).
 • (1992) «Aspectes ideològics en el tractament de la crisi del Golf en la premsa valenciana actual». 200 anys de Premsa Valenciana. Actes del I Congrés Internacional de Periodisme (València, 1990). València: Generalitat Valenciana, p. 697-703.
 • (1991) «El léxico de le recolección en castellano y en catalán». Actas del Primer Simposio de Lingüística Aplicada y Tecnología (Valencia, 12-16 de febrero de 1990). València: Universitat de València, p. 95-105.
 • (1990) «Els malnoms d'Atzeneta». Almaig VI, p. 112-120
tornar