Llibres
Servei de la Universitat de València

Llibres

 • Problemes bàsics de la teoria sintàctica generativista (1957-1986)

València / Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1992.

 • Els predicatius i les categories sintàctiques

València, Universitat de València, 1994.

 • Criteris de la normativa. L'ortografia contemporània. Uns quants problemes actuals

València, Editorial Saó i Diputació de Tarragona, 1997.

 • Passat, present i futur de les Normes Ortogràfiques de Castelló (1932). Dades i reflexions per a una valencianització de la nostra societat

València, Editorial Saó, 1998.

 • El valencià del futur. Una contribució ideològica

Benicarló, Alambor, 2000. Segona edició (revisada i augmentada), 2002.

 • Gramàtica valenciana raonada i popular. Els fonaments

Gandia, Alfons el Vell, 2003. Segona edició (revisada i augmentada), València, Tabarca Llibres, 2005.

 • Reivindicació del valencià. Una contribució

València, Tabarca llibres, 2007.

 • El valencià de Bernat i Baldoví: del passat al futur. Ideologia i tast lèxic

Alzira, Editorial Bromera, 2010.

 • El valor comunicatiu de la construcció «de + adjectiu qualificatiu» (¡De més verdes en maduren!) València, Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2011.

Capítols de llibres

 • El valencianisme que ve

Una reflexió sobre el futur del valencianisme polític a propòsit del llibre Retrobar la tradició, d'Agustí Colomer, València, Saó, p. 71-92, 1996.

 • Gramàtica del català contemporani

Les construccions comparatives i les oracions consecutives', Barcelona, Editorial Empúries, tres volums, p. 3097-3171, 2002.

 • Llengua i literatura. Manual de batxillerat

Paterna, Editorial Ecir, 2003. Autors: Vicent Cabanes, Emili Casanova, Joan Coba i Abelard Saragossà. Part meua: 'Bloc II. Estudi de la llengua. La comunicació. Dels noms als objectes (el subjecte). Dels objectes als fets (la predicació)' (p. 80-181).

 • El valenciano: nombre, historia, situación sociolingüística y características básicas

Coautor, amb Emili CASANOVA. Valencia, Editorial Denes, 2010.

tornar