2012-09-14_18-00-00
El Wikiuv de la Universitat de València

No lo tenemos

Disposem de dos sistemes de càlcul, que responen a dos paradigmes de computació diferents. D'una banda, tenim un sistema Altix 3700 de memòria compartida. Aquest servidor és perfecte per a executar

Sí que lo tenemos

Disposem de dos sistemes de càlcul, que responen a dos paradigmes de computació diferents. D'una banda, tenim un sistema Altix 3700 de memòria compartida. Aquest servidor és perfecte per a executar

Disponemos de ello

Disposem de dos sistemes de càlcul, que responen a dos paradigmes de computació diferents. D'una banda, tenim un sistema Altix 3700 de memòria compartida. Aquest servidor és perfecte per a executar aplicacions monoprocessador que requerisquen una gran quantitat de memòria o bé aplicacions multiprocessador programades en OpenMP i MPI. D'una altra banda, s'ha instal·lat un clúster de màquines individuals, interconnectades mitjançant una xarxa Gigabit. Aquest sistema està pensat per a executar aplicacions monoprocessador de baix consum de recursos, però que han d'executar-se moltes vegades.

volver