Llibres
Servei de la Universitat de València

Monografies

  • Carbó, Ferran (2007): La poesia catalana del segle XX. Bromera: Alzira.
  • Poseu ací la referència d'un treball.
  • Poseu ací la referència d'un treball.
  • Poseu ací la referència d'un treball. Si en necessiteu més, afeigiu més línies (l'asterisc serveix perquè es marque amb un punt cada epígraf).
  • Poseu ací la referència d'un treball. Si en necessiteu més, afeigiu més línies (l'asterisc serveix perquè es marque amb un punt cada epígraf).
tornar