Ciències de la Seguretat
Servei de la Universitat de València

BENVINGUTS *BIENVENIDOS* WELCOME

La Universitat de València ha creat el Títol de Graduat en Ciències de la Seguretat, aquest Títol s'articula como un Títol propi de la Universitat de València i va ser aprovat pel Consell de Govern de 27 de setembre de 2005.

NOTÍCIES

CONVOCATÒRIA D'EXÀMENS SEGON QUADRIMESTRE CURS 2O12-2013 nou2.gif Convocatòria

MATRÍCULA ASSIGNATURES PENDENTS - CURS 2013-2014

El termini per a sol·licitar la matrícula de les assignatures pendents del títol propi de Ciències de la Seguretat serà del 16 al 20 de setembre, en la Secretaria de la Facultat. L'oferta d'aquestes assignatures és sense docència, només amb dret a examen.

Es recorda que el curs 2013-2014 és l'últim en el qual podran examinar-se de les assignatures pendents per a finalitzar el títol de Ciències de la Seguretat.

Reconeixement professional del títol propi de seguretat i policia Els alumnes del Cos Nacional de Policia que participen en el curs, acrediten haver-lo superat i sol·liciten el seu reconeixement, els serà aplicada la baremación corresponent que, en funció a la càrrega lectiva, s'atorga als cursos externs realitzats en Centre Universitari Oficial.
Policia Local, HOMOLOGAT amb IVASPE


Modificació Llei de Policies Locals

Reconeixement del títol de Graduat en Ciències de la Seguretat per a accedir al segon cicle de la Llicenciatura de Criminologia

Conveni entre la Conselleria de Justicia, Interior i Administracions Públiques i la Universitat de València Estudi General

tornar