logotip esquerre

Rosanna Cantavella [website]

adorn de quadreslogotip de la pàgina
borda superior columna

CURRICULUM VITAE MINISTERIAL

Historia de las mujeres. -Historia de la cultura. -Edad Media. -Corona de Aragón. –Literatura catalana. -Historia textual. -Retórica y poética. –Humanidades Digitales. –Isabel de Villena. –Ausiàs March. –Jaume Roig. –Joan Roís de Corella.

Participación en Proyectos de I+D financiados en Convocatorias públicas. (nacionales y/o internacionales)

Título del proyecto: La formación cultural de la Corona de Aragón a través de sus textos, con especial atención al reino de Valencia (primera fase) PS91-0160

Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia, DGICYT-PSPGC Entidades participantes: Universitat de València Duración, desde:15-6-1992 hasta: 15-6-1995 Investigador responsable: Albert Hauf Valls Número de investigadores participantes: 5

Título del proyecto: La formación cultural de la Corona de Aragón a través de sus textos (segunda fase) PB95-1106

Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Cultura, DGICYT-PSPGC Entidades participantes: Universitat de València Duración, desde: 11-9-1996 hasta: 11-9-1999 Investigador responsable: Roser Anna Cantavella Chiva Número de investigadores participantes: 11

Título del proyecto: Edició filològica, estudi i concordances de textos literaris medievals GV95-3110

Entidad financiadora: Conselleria de Cultura (Generalitat Valenciana), Plan Valenciano de Ciencia y Tecnología Entidades participantes: Universidades de Valencia, Alicante y Jaume I de Castellón Duración, desde: 01/01/1996 hasta: 31/12/1998 Investigador responsable: Albert Hauf Valls Número de investigadores participantes: 6

Título del proyecto: La formación cultural de la Corona de Aragón a través de sus textos (tercera fase) PB98-1481

Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Cultura, CICYT-PSPGC Entidades participantes: Universitat de València Duración, desde: 31-12-1999 hasta: 31-12-2002 Investigador responsable: Roser Anna Cantavella Chiva Número de investigadores participantes: 4

Titulo del proyecto: "Querelle des Femmes". Zur Theorie- und Diskursgeschichte eines Ordnungsmodells von Geschlechterverhältnissen GZ 21.046/3-III/2a/99

Entidad financiadora: Bundesministerium f. Wissenshaft und Verkehr (Austria) Entidades participantes: Universidad de Viena Duración: desde: 01/08/1999 hasta: 31/07/2001 Investigador responsable: Friederike Hassauer Número de investigadores participantes: 12

Título del proyecto: Corpus bibliográfico informatizado de la literatura catalana medieval, I FFI2008-00826/FILO

Entidad financiadora: Ministerio de Edudación y Ciencia - SGPCyT Entidades participantes: Universidad de Alicante; Universitat de València; Universidad Cardenal Herrera Duración, desde: 01/01/2009 hasta: 31/12/2011 Investigador responsable: Rafael Alemany Ferrer Número de investigadores participantes: 5

Publicaciones o Documentos Científico-Técnicos ( CLAVE: L = libro completo, CL = capítulo de libro, A = artículo, R = "review", E = editor, S = Documento Científico-Técnico restringido. )

Rosanna Cantavella 'M o un assaig de llibertina, de Josep-Lluís Seguí' Saó R 40 26 agost-setembre 1981 València

Rosanna Cantavella 'Maria-Mercè Marçal: Cau de llunes, Bruixa de dol, Sal oberta, Terra de mai' L'Espill A 19 157-59 otoño 1983 Valencia

Rosanna Cantavella 'Per què no en la nostra llengua?' Noticias al Día Columna setmanal divulgativa. 9 articles en total. De 6/10/1983 a 01/12/1983 València

Rosanna Cantavella "Transcripció i notes lingüístiques d'uns documents municipals de principis del segle XVIII valencià", Revista de Llengua i Dret A 1-2 111-21 diciembre 1983 Barcelona (http://www.eapc.es/publicacions/RLD/articles/1983/002.09.pdf)

Rosanna Cantavella, Vicent Miralles Martí "Els pronoms adverbials i personals febles a l'Espill", Quaderns de Treball (E.U.F.P. de EGB, Area de Filologia Valenciana) A 1 11-20 1983-84 Valencia

Rosanna Cantavella "Jordi de Sant Jordi, un clàssic a l'ombra", Quadern de Cultura-El País R 23/12/84 2 1984 Barcelona

Rosanna Cantavella "Manuel Sanchis Guarner, professor" Miscel.lània Sanchis Guarner A 1 XXV-XXVI 1984 Universitat de València Valencia

Rosanna Cantavella "Els verbs incoatius a l'Espill de Jaume Roig", Miscel.lània Sanchis Guarner A 1 59-63 1984 Universitat de València Valencia

Rosanna Cantavella 'Moby Dick: el fat blanc' La Rella R 3 98-102 tardor 1984 Elx

Rosanna Cantavella 'Moros o cristians' La Rella R 4 127-32 tardor 1984 Elx

Rosanna Cantavella Approximation à nôtre littérature (siècles XIIIème au Xvème): les classiques Text de catàleg 1985 Generalitat Valenciana València

Rosanna Cantavella "Els verbs amb afix velar i palatal a l'Espill" Estudis de Llengua i Literatura Catalanes A 12 (Homenatge a Badia,4) 13-26 1986 Barcelona

Rosanna Cantavella "Una perla lingüística sobre el valencià" Quadern de Cultura-El País R 9/3/86 4 1986 Barcelona

Rosanna Cantavella "Isabel de Villena" Carolyn L. Galernstein ed., Women Writers of Spain: An Annotated Bio-Bibliographical Guide A 329-30 1986 Greenwood Press Wesport (USA)

Rosanna Cantavella "Isabel de Villena, la nostra Christine de Pisan", Encontre d'Escriptors del Mediterrani A 2 80-86 invierno-primavera 1986 Valencia

Rosanna Cantavella "Els sainets de Viçanteta" Actes del VIIè Col.loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Tarragona-Salou, 1985 A 115-25 1986 Publicacions de l'Abadia de Montserrat Barcelona

Rosanna Cantavella "La dona als textos de Llull", Estudios Lulianos A 74 93-98 1986 Mallorca

Rosanna Cantavella, Lluïsa Parra Protagonistes femenines a la "Vita Christi" d'Isabel de Villena L 1987 laSal Barcelona

Rosanna Cantavella, Salvador Jàfer Jaume Gassull Obra religiosa L 1988 Alfons el Magnànim Valencia

Rosanna Cantavella "Lectura i cultura de la dona a l'Edat Mitjana: opinions d'autors en català" Caplletra A 3 109-17 otoño 1988 Valencia (http://www.lluisvives.com/servlet/SirveObras/jlv/56815176541469662165679/p0000009.htm#I_12_)

Rosanna Cantavella "Sobre el Maldit bendit de Cerverí" Llengua & Literatura A 3 7-40 1988-89 Barcelona

Rosanna Cantavella "Rubio Vela, Epistolari de la València medieval" Llengua & Literatura R 3 615-17 1988-89 Barcelona

Rosanna Cantavella "Del Perilhos tractatz al Conhort de Francesc Ferrer" Actes del VIIIè Col.loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Tolosa de Llenguadoc 1988 A 449-58 1989 Publicacions de l'Abadia de Montserrat Barcelona

Rosanna Cantavella "Els silenciosos estudis sobre sant Vicent Ferrer" Serra d'Or A 357 53-54 septiembre 1989 Barcelona

Rosanna Cantavella "La monja profeminista" (dossier Isabel de Villena) Quadern de Cultura-El País R 22/12/1990 4 1990 Barcelona

Rosanna Cantavella "Medieval Catalan Mary Magdalen Narratives" Saints and their Authors: Studies in Medieval Hispanic Hagiography in Honor of John K. Walsh A 27-36 1990 Hispanic Seminary of Medieval Studies Madison (USA)

Rosanna Cantavella "L'educació femenina per al matrimoni: dos opuscles catalans medievals" Miscel•lània Joan Fuster: estudis de llengua i literatura A 4 33-57 1991 Publicacions de l'Abadia de Montserrat Barcelona

Rosanna Cantavella "Sobre el Triumfo de les dones de Roís de Corella" Actas del Segundo Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, Segovia 1987 A 1 217-28 1992 Universidad de Alcalá Madrid

Rosanna Cantavella Albert Hauf, D'Eiximenis a sor Isabel de Villena Llengua & Literatura R 5 683-86 1992-93 Barcelona

Rosanna Cantavella Els cards i el llir: Una lectura de l'"Espill" L 1992 Quaderns Crema ("Assaig", 11) Barcelona

Rosanna Cantavella "Les dones medievals es mereixen estudis més acurats i humils" Revista d'Història Medieval A 3 179-86 1992 Valencia (http://centros.uv.es/web/departamentos/D210/data/informacion/E125/PDF77.pdf)

Rosanna Cantavella "Terapèutiques de l'amor hereos a la literatura catalana medieval" Actes del Novè Col•loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes: Alacant/Elx 1991 A 2 191-207 1993 Publicacions de l'Abadia de Montserrat Barcelona

Rosanna Cantavella "Isabel de Villena" K. McNerney - C. Enríquez de Salamanca eds., Double Minorities of Spain: A Bio-Bibliographic Guide to Women Writers of the Catalan, Galician and Basque Countries A 405-6 1994 Modern Language Association of America Nueva York

Rosanna Cantavella "La crítica a la ornamentación femenina: comentarios sobre un fragmento de Lo somni" Actas del III Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval: Salamanca, 1989 A 1 219-226 1994 Biblioteca Española del Siglo XV Salamanca

Rosanna Cantavella

"'Los amadors amants comunament': lectura del poema 61 d'Ausiàs March" Estudis de Llengua i Literatura Catalanes A 29 (Miscel•lània Germà Colón, 2) 31-54 1994 Barcelona

Lola Badia, Rosanna Cantavella 'La literatura catalana baixmedieval' Ernest Belenguer - Coral Cuadrada eds., La forja dels Països Catalans: segles XIII-XV CL 3 de Història política, societat i cultura dels Països Catalans, 365-75 y 378-85 1996 Enciclopèdia Catalana Barcelona

Rosanna Cantavella 'Ferrando-Hauf eds., Miscel•lània Joan Fuster: Estudis de llengua i literatura' Llengua & Literatura R 7 429-32 1996 Barcelona

Rosanna Cantavella

'Ferrando ed., Miscel•lània Sanchis Guarner' Llengua & Literatura R 7 432-34 1996 Barcelona

Rosanna Cantavella "Dos preguntas sobre la Celestina: concordancias con obras catalanas medievales" Rafael Beltrán - José Luis Canet eds., Cinco siglos de "Celestina": aportaciones interpretativas A 61-76 1997 Universitat de València Valencia (http://parnaseo.uv.es/Celestinesca/CincoSiglosCelestina/03Cantavella.pdf)

Rosanna Cantavella "On the Sources of the Plot of Corella's Tragèdia de Caldesa"

Ian Macpherson - Ralph Penny eds., The Medieval Mind: Hispanic Studies in Honour of Alan Deyermond A 75-90 1997 Tamesis Londres

Rosanna Cantavella "Dames a l'aigua: el tema del debat entre el Príncep de Viana i Joan Roís de Corella" Tomàs Martínez ed., Lo gentil estil fa pus clara la sentència": la literatura a la València del XV (= Anuari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura, Revista Humanística i Científica, 8) A 37-45 1997 Burriana

Rosanna Cantavella "The Meaning of Destral as 'Go-between' in the Catalan Facet and in Old Occitan" Medium Aevum A 67 304-13 1998 Oxford (http://www.questia.com/googleScholar.qst;jsessionid=G6ZdyrlcbvFwGynQlGt29tTr1TvmySVQ1fGx2gQ5fpHwTD9LpwGb!841008786?docId=5001408917)

Rosanna Cantavella 'Aspectes argumentals de la Tragèdia de Caldesa' Rafael Alemany ed., Ausiàs March i el món cultural del segle XV A 299-318 1999 Universitat d'Alacant - Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana Alicante

Rosanna Cantavella 'The Medieval Catalan Demandes d'amor' Hispanic Research Journal A 1 27-42 2000 Londres

Rosanna Cantavella 'Isabel de Villena' Iris M. Zavala et al. eds. Breve historia feminista de la literatura española CL 6 40-50 2000 Anthropos Barcelona

Rosanna Cantavella 'Martí de Riquer ed., Llibre de tres' Llengua & Literatura R 12 427-30 2001 Barcelona

Rosanna Cantavella 'Debate on Women in Tirant lo Blanch' Wolfram Aichinger et al. eds., The 'Querelle des Femmes' in the Romania: Studies in Honour of Friederike Hassauer A 45-56 2002 Turia+Kant Viena

Rosanna Cantavella 'Stefano Cingolani, El somni d'una cultura: ‘Lo Somni' de Bernat Metge' Caplletra R 34 197-203 2003 València

Rosanna Cantavella, Marta Haro, Elena Real eds. Traducción y práctica literaria en la Edad Media románica / Traducció i pràctica literària a l'Edat Mitjana romànica, número monográfico de Quaderns de Filologia Estudis Literaris E 8 2003 València

Rosanna Cantavella 'El Capellà, el vicecanceller i el secretari: o De amore, Mascó i Metge' Llengua & Literatura A 15 31-66 2004 Barcelona (http://www.iecat.net/pperiodiques/openlink.asp?URL=ShowArticleFile.asp?FileID={B9FCEE40-6AB3-4FC9-856E-BB6F8CFDB35D}&FileType=application/pdf)

Rosanna Cantavella 'La percepció de l'amor i el poema 56 d'Ausiàs March' Rafael Alemany et al. eds., Actes del X congrés internacional de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval A 507-24 2005 Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana Alacant

Rosanna Cantavella 'Aproximació a Tirant lo Blanc' El País – Quadern (edició valenciana) R 48 2007 (01-02-2007) Valencia

Rosanna Cantavella 'Les anotacions marginals al De Amore català' Caplletra: Revista Internacional de Filologia A 42 37-58 2007 València

Rosanna Cantavella 'Der Streit um die Frauen: Liebeslehren des katalanischen Facet um 1400' Friederike Hassauer et al. eds., Heisser Streit und kalte Ordnung: Epochen der 'Querelle des femmes' zwischen Mitteltalter und Gegenwart A 63-73 2008 Wallstein Göttingen ISBN-10: 3-8353-0124-1, ISBN-13: 978-3-8353-0124-5

Rosanna Cantavella 'Jaume Roig Espill, ed. Antònia Carré' Arxiu de Textos Catalans Antics R 27 600-606 2008 http://www.raco.cat/index.php/ArxiuTextos/article/view/148262/256724

Rosanna Cantavella 'L'Espill, per fi a l'abast en una edició feliç' Serra d'Or R 582 Juny 2008 505-06 2008

Rosanna Cantavella 'Sobre la poesía antifemenina de Ausiàs March: el poema 71' Revista de Literatura medieval A 22 85-104 2010

Rosanna Cantavella 'Intellectual, Contemplative, Administrator: Isabel de Villena and the Vindication of Women' Xon de Ros & Geraldine Hazbun eds. A Companion to Spanish Women's Studies A 97-107 2011 Tamesis London ISBN 978 1 85566 224 7

Rosanna Cantavella 'Sobre la prosa d'art en Isabel de Villena' Studia Philologica Valentina A 13 249-266 2011 ISSN: 1135-9560

Rosanna Cantavella, ed. Alfons el Vell Lletra a sa filla Joana, de càstigs e de bons nodriments L 2012 CEIC Alfons el Vell Gandia

Cantavella, Rosanna 'L'altra joia de la novel•la cavalleresca' Serra d'Or R no. 631-632 (juliol-agost 2012) 109-110/621-22 2012 ISSN: 0037-2501

Estancias en Centros extranjeros (estancias continuadas superiores a un mes)

CLAVE: D = doctorado, P = postdoctoral, I = invitado, C = contratado, O = otras (especificar).

Centro: Westfield College (London University) Localidad: Londres País: Gran Bretaña Fecha: 1986 Duración: 2 meses Tema: El debat feminista en la literatura medieval Clave: D

Centro: Westfield College y Warburg Institute (University of London) Localidad:Londres País: Gran Bretaña Fecha:1990 Duración: 2 meses Tema: El Facetus llatí i el Facet català Clave: I

Centro: Queen Mary University of London Localidad: Londres País: Gran Bretaña Fecha: 1993 Duración: 2 meses Tema: Women in Medieval Catalan Literature Clave: O (prof. ERASMUS invitado)

Centro: Warburg Institute (School of Advanced Study, University of London) Localidad: Londres País: Gran Bretaña Fecha: 2005 Duración: 2 meses

Contribuciones a Congresos

Rosanna Cantavella Els sainets de Viçanteta Comunicación Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes Publicación: Sí (ver apartado de publicaciones) Tarragona-Salou 1985

Rosanna Cantavella 'Sobre el Triumfo de les dones de Joan Roís de Corella' Comunicación Asociación Hispánica de Literatura Medieval Publicación: Sí (ver apartado de publicaciones) Segovia 1987

Rosanna Cantavella « Del Perilhos tractatz al Conhort de Francesc Ferrer » Comunicación Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes Publicación: Sí (ver apartado de publicaciones) Tolosa de Llenguadoc 1988

Rosanna Cantavella "La crítica a la ornamentación femenina: comentarios sobre un fragmento de Lo somni" Comunicación Asociación Hispánica de Literatura Medieval Publicación: Sí (ver apartado de publicaciones) Salamanca 1989

Rosanna Cantavella "Terapèutiques de l'amor hereos a la literatura catalana medieval" Comunicación Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes Publicación: Sí (ver apartado de publicaciones) Alacant-Elx 1991

Rosanna Cantavella 'The Meaning of Destral as Go-between in the Catalan Facet' Comunicación London Conference on Catalan Studies Publicación: Sí, en Medium Aevum (ver apartado de publicaciones) Institute of Romance Studies-Queen Mary and Westfield College, University of London, 1995

Rosanna Cantavella "Dames a l'aigua: el tema del debat entre el Príncep de Viana i Joan Roís de Corella" Comunicación Asociación Hispánica de Literatura Medieval Publicación: Sí, en Anuari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura (v. publicaciones) Alcalá de Henares 1995

Rosanna Cantavella 'Les demandes d'amor catalanes' Comunicación Asociación Hispánica de Literatura Medieval Publicación: Sí, en Hispanic Research Journal (ver apartado de publicaciones) Castellón 1997

Rosanna Cantavella 'Aspectes argumentals de la Tragèdia de Caldesa' Comunicación Simposion Internacional 'Ausiàs March i el seu temps' Publicación: Sí (ver apartado de publicaciones) Institut Interuniversitari de Filologia Catalana València-Castelló-Alacant 1997

Rosanna Cantavella 'Self-advertisement in Ausiàs March' Comunicación London Conference on Catalan Studies Publicación: No Institute of Romance Studies - Queen Mary and Westfield College - Anglo-Catalan Society, University of London 1997

Rosanna Cantavella 'L'edició del Facet català' Comunicación Asociación Hispánica de Literatura Medieval Publicación: No Santander 1999

Rosanna Cantavella 'Debate on Women in Tirant lo Blanc' Ponencia The ‘Querelle des Femmes' in the Romania Publicación: Sí (ver apartado de publicaciones) Universität Wien, Viena 2001

Rosanna Cantavella 'El debat pro i antifeminista al Tirant lo Blanc' Comunicación Asociación Hispánica de Literatura Medieval Publicación: No Universidade da Coruña. A Coruña 2001

Rosanna Cantavella 'Lectura del poema 56 d'Ausiàs March' Comunicación Asociación Hispánica de Literatura Medieval Publicación: Sí (ver apartado de publicaciones) Universitat d'Alacant, Alacant 2003

Rosanna Cantavella 'Les anotacions marginals al manuscrit del ‘De Amore català' Comunicación Annual Conference of the Association of Hispanists of Great Britain and Ireland Publicado: No Universitat de València, Valencia 2005

Rosanna Cantavella 'El misterio del falso sobrino de Jaume Roig: ¿otra fuente para su Espill?' Comunicación XIX Coloquio Medieval Hispanic Research Seminar Publicado: No. Queen Mary University of London, Londres 2008

Rosanna Cantavella 'De nuevo sobre el misógino poema 71 de Ausiàs March: fuentes para su estudio' Ponencia II Convivio Conference Publicado: No Trinity Hall, Cambridge 2008

Rosanna Cantavella 'Los estudios sobre Isabel de Villena (1430-1490) en las últimas décadas' Comunicación XX Coloquio Medieval Hispanic Research Seminar Publicado: No Queen Mary University of London, Londres 2009

Rosanna Cantavella 'El centenari March de 1959 i el destí cultural valencià' Ponencia Jornades 'Ausiàs March al segle XXI' Publicado: No Octubre Centre de Cultura Contemporània, Valencia 2009

Rosanna Cantavella 'Fórmules de multiplicació en la Vita Christi de Villena i en altres textos catalans medievals'' Comunicación 26 Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romànica Universitat de València, València 2010 Publicado: No

Rosanna Cantavella 'El text erotodidàctic Facetus (s. XII) i les seues traduccions francesa i catalana baixmedievals' Comunicación XVIII Simposi de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada Universitat d'Alacant, Alacant 2010 Publicado: No

Rafael Alemany, Rosanna Cantavella, Llúcia Martín 'Corpus bibliográfico on line de la literatura catalana de la Edad media' Comunicación III Congreso Internacional de la Sociedad Española Medieval y Renacentista (SEMYR) Universidad de Oviedo, Oviedo 2010 Publicado: No

Rafael Alemany, Rosanna Cantavella, Llúcia Martín 'Corpus bibliogràfic onlne de la literatura catalana de l'edat mitjana' Comunicació Primer Simposi Internacional 'Humanitats a la xarxa: Món Medieval' Universitat de Barcelona, Barcelona 2011 23-25 de febrer de 2011

Cantavella, Rosanna Ponència invitada 'La prosa afectiva en Isabel de Villena' Jornades 'Els Escriptors Valencians i la Llengua Autòctona en els Segles XIV i XV' Universitat Jaume I – Fundació Germà Colón, Castelló 2010 16-17 novembre de 2011

Cantavella, Rosanna Ponència invitada 'El debat sobre les dones al Facetus llatí i al Facet català' Jornades Científiques 'Misogínia, pensament i religió a la literatura del món antic i la seua recepció' Universitat de València - Grup d'Investigació en la Recepció de les Literatures Clàssiques 26-27 abril 2012 (llegida 26 abril)

Cantavella, Rosanna Comunicació 'Notas biográficas sobre Isabel de Villena' Twenty-Third Colloquium Medieval Hispanic Research Seminar Queen Mary, University of London 28-29 juny 2012 (llegida 29 juny)

Participación en comités y representaciones internacionales

Título del Comité: Junta directiva de la AHLM (vicepresidente) Entidad de la que depende: Asociación Hispánica de Literatura Medieval (internacional) Tema: Gestión de la asociación Fecha: 1999-2003

Título del Comité: Junta directiva de Convivio Entidad de la que depende: Convivio: Asociación para el Estudio de los Cancioneros Tema: Gestión de la asociación Fecha: 2008-11

Miembro del comité científico de la colección Transversalités Médiévales, de la Université de Toulouse-Le Mirail  

Experiencia en organización de actividades de I+D Organización de congresos, seminarios, jornadas, etc., científicos-tecnológicos

Título: Usos del vers a la Corona d'Aragó: Entre l'oralitat i l'escriptura Tipo de actividad: Jornadas Ambito: Internacional (coordinación y organización) Fecha: 6 a 8 de marzo del 2000

Título: Jornades Valencianes de Medievalisme, I Tipo de actividad: Jornadas Ambito: Nacional (coordinación y organización) Fecha: 15 de noviembre 2012

Experiencia de gestión de I+D Gestión de programas, planes y acciones de I+D

Título del proyecto: La formación cultural de la Corona de Aragón a través de sus textos (segunda fase) PB95-1106 Proyecto PSPGC Desde: 11-9-1996 hasta: 11-9-1999

Proyecto PSPGC Título del proyecto: La formación cultural de la Corona de Aragón a través de sus textos (tercera fase) PB98-1481 Desde: 31-12-1999 hasta: 31-12-2002

Asistencia a congresos y jornadas (desde 2012)

Segunda Conferencia sobre Calidad de Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades Grupo ThinkEPI – Universitat Politècnica de València 10 de mayo 2012

Digital Transformations Moot Arts & Humanities Research Council (UK Government) http://www.ahrc.ac.uk/Funding-Opportunities/Research-funding/Themes/Digital-Transformations/Pages/Digital-Transformations-Moot.aspx 19 noviembre 2012

Otros méritos

Miembro fundador del consejo de redacción de Llengua & Literatura, anuario de la Societat Catalana de Llengua i Literatura (Institut d'Estudis Catalans). Miembro fundador del consejo de redacción de la revista electrónica Tirant: Butlletí Informatiu i Bibliogràfic de Literatura de Cavalleries (http://parnaseo.uv.es/tirant.htm). Miembro fundador de la Societat Catalana de Llengua i Literatura (Institut d'Estudis Catalans). Miembro del Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. Organizadora del curso universitario de libre opción (2 créditos) "Usos del vers a la Corona d'Aragó: entre l'oralitat i l'escriptura", en el marco del proyecto "Cinc Segles" de la Universitat de València, del 6 al 8 de marzo de 2000, que reunió a los mejores especialistas en cultura catalana medieval (ver folleto). Miembro del Comité Científico del X Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Alicante, 2003). Miembro del Comité Científico de Jornades de Medievalisme, I (Valencia, 2012). Representante de su Departamento en la Comissió d'Investigació de la Facultat de Filologia desde el año 2007. Miembro de la Comissió d'Investigació del rectorado de la Universitat de València, en representación de la Facultat de Filologia, Traducció i Interpretació, desde el año 2012.


tornar

© L'autor, Universitat de València. email webmaster Mod: 08 de desembre 2012 16:08  documentació wiki traça de la pàgina Modificar