Ferran Carbó. Dep. de Filologia Catalana
Servei de la Universitat de València

Dades personals

Ferran Carbó

Catedràtic d'Universitat

Departament de Filologia Catalana

Universitat de València

Horari d'atenció

dimarts de 8 a 13 h. i de 14 a 15

Com podeu contactar amb mi?

Telèfon: xxxxxxxxx (directe), 963864255 (Secretaria del Departament)

Fax: 963864493

Adreça postal: Av. Blasco Ibáñez, 32. 46010 València

tornar