Contacte

Contacte

L'enviament d'originals per a la seua publicació, de llibres per a ressenyar o la petició d'intercanvis han d'enviar-se a nom del Director, dels Secretaris o de qualsevol membre del Consell de Redacció a la següent adreça:

Per a subscribir-se a la revista o comprar exemplars contacte amb:

tornar