Jornades
contador reloj

Jornades 2018

IV JSVE 2018 - Explorant noves metodologies en l’educació superior

Informació general

Enguany organitzem la quarta edició de les jornades d'innovació educativa desenvolupades en el marc del projecte “Elaboració de materials interactius i multidisciplinaris per a afavorir l'aprenentatge i avaluació en els estudis de grau”. L'objectiu de les mateixes resideix a compartir i divulgar metodologies, estàndards i eines innovadores aplicades a la docència universitària. En aquestes jornades pretenem incidir més en la part metodològica de l'ensenyament.
Donat l'èxit en assistència i en ponències de les jornades anteriors, enguany hem ampliat les jornades al dia sencer en lloc de concentrar-ho en un matí, permetent així la cabuda de més propostes.
Considerem que aquestes jornades d'innovació docent poden ser molt interessants i profitoses per a la comunitat universitària així que els animem a assistir i participar en les mateixes.

 • Dia: Dimecres 27 de juny de 2018 / 9:00 a 19:00 hores
 • Lloc: La Sala Manuel Sánchez Ayuso de la Facultat d’Economia (primer pis).
 • Organitza: Projecte d'Innovació Educativa i Qualitat Docent (Xarxa d’Innovació): “Elaboració de materials interactius i multidisciplinaris per afavorir l’aprenentatge i avaluació en els estudis de grau.” (UV-SFPIE_GER17-585541)

Programa

Descarregar

Assistència a les jornades

Les IV JSVE estan obertes a tota la comunitat universitària, encara que estan especialment destinades al PDI i PAS. L'assistència és lliure i gratuïta, però limitada a la capacitat de la sala. Per a poder assistir es requereix emplenar el següent Formulari d'inscripció amb data límit el 18 de juny (La inscripció està limitada a la capacitat de la sala). Aquesta inscripció dóna dret a un certificat d'assistència i a un piscolabis durant la pausa-cafè (tant en el matí, com en la vesprada).

IMPORTANT: Els informem també que les ponències de les Jornades van a ser gravades pel Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE) de la Universitat de València, de manera que TOTS els assistents i participants hauran d’emplenar i signar el FORMULARI DE CESSIÓ DELS DRETS D'IMATGE que els facilitarem durant la seua inscripció presencial, per poder participar en les IV JSVE 2018.

Presentació de ponències

Per a la presentació de treballs es requereix emplenar la FITXA corresponent amb data límit el dia 15 de juny. La comunicació de l'acceptació dels treballs serà el dia 18 de juny.

Per a l'exposició de les comunicacions acceptades es recomana la utilització d'una presentació en Power Point emprant la següent PLANTILLA que inclou els logos necessaris de les jornades i de les institucions implicades.

Llibre d'Actes de les IV JSVE 2018

Descarregar

Vídeos de les IV JSVE 2018

INAUGURACIÓ: En la qual comptem amb la presència de D. José Manuel Pastor Monsálvez, Decano de la Facultat d’Economia (UV), Dña. M. Adela Valero, Vicerrectora de Ocupación y Programas Formativos (UV) i Dña. Isabel López Rodríguez del comité organizador de les Jornades.

 • Sessió 1TítolPonentsProcedència
  Ponència 1“ Los clickers como metodología de aprendizaje en la enseñanza superior” Marina Sancho López Facultat de Dret, UV.
  Ponència 2 “Estimando los resultados de los clickers en la evaluación” Maja Barac y Mª Isabel López Rodríguez Facultat d'Economia, UV.
  Ponència 3 “Influencia del uso de un Electronic Voting System en el rendimiento del alumnado” Vicenta Calvo Roselló, Mª Isabel López Rodríguez ETS Arquitectura, UPV i Facultat d'Economia, UV.
  Ponència 4 “Evolución del entorno virtual de aprendizaje” Isabel Fambuena Muedra Influencia Facultad de Físicas, UV.
  Ponència 5 “Kahoot en el aula, una herramienta para gamificar el aprendizaje” Esperanza Calvo Roselló IES El Cabanyal.
  Ponència 6 “Moodle: Una aplicación práctica de cuestionarios de evaluación en la asignatura de Fiscalidad de la Empresa” Alfredo Vicente Rubio Mataix, Concha Salvador Cifre Facultat d'Economia, UV.
  DISCUSIÓ SESSIÓ 1 - Recursos i ferramentes TIC
  • Ponència convidadaTítolPonentsProcedència
   Ponència convidada “La màgia de les dones científiques” Enric Ramiro Roca Departament d'Educació, Universitat Jaume I de Castelló.
 • Sessió 2TítolPonentsProcedència
  Ponència 7 “De la teoría a la práctica: Las Instituciones en directo” Fernando Hernández Guijarro i Lucía Aparico Chofré Facultad de Ciencia Jurídicas y Económicas, UJI i Facultat de Dret, UV.
  Ponència 8 “La formación de profesorado en metodologías activas y APS a través de la Red de innovación L’Hort- Ieducarts” Amparo Hurtado Soler y Ana Botella Nicolás Facultad de Magisterio, UV.
  Ponència 9 “Aprenentatge Servei (ApS): Innovació docent en Dret Constitucional i Ciència Política. Igualtat, participació i drets fonamentals” Rosa Roig i Vicenta Tasa Facultat de Dret, UV.
  DISCUSIÓ SESSIÓ 2 - Recursos i ferramentes audiovisuals
  Sessió 3TítolPonentsProcedència
  Ponència 10 “Las nuevas tecnologías y votación electrónica en el taller de fuentes del Derecho” Lucía Aparicio Chofré, Ana Paz Garibo i Fernando Hernández Guijarro Facultat de Dret, UV i Facultad de Ciencia Jurídicas y Económicas, UJI.
  Ponència 11 “El uso de la radio universitaria online como herramienta docente” Juan M. Martínez Otero Facultat de Dret, UV.
  Ponència 12 “LyricsTraining en el aprendizaje de una lengua extranjera” Belén González Vidal Facultat de Filologia, UV.
  DISCUSIÓ SESSIÓ 3 - Metodologies actives
  Sessió 4TítolPonentsProcedència
  Ponència 13 “Desarrollo de competencias profesionales mediante la colaboración interdepartamental en trabajos fin de máster” Irene Comeig Ramírez, Alfredo Juan Grau Grau, Lucía Pinar García, Federico Ramírez López i Amalia Rodrigo González Facultat d’Economia, UV.
  Ponència 14 “Diseño de cuestionarios online mediante Sporcle” Vicent Caballer Tarazona Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses, UPV.
  Ponència 15 “Aplicación de metodologías adaptativas en el Trabajo de Final de Grado. Uso de Agile y Kanban sobre Trello.com” Rafael Soler Muñoz i Jose Rodolfo Hernández-Carrión Estudios de Economía y Empresa, UOC i Facultat d’Economia, UV.
  Ponència 16 “Trabajo de Fin de Grado: Materiales audiovisuales ante el reto impuesto por la docencia actual” Jose Rodolfo Hernández-Carrión, Rafael Soler Muñoz Facultat d’Economia, UV i Estudios de Economía y Empresa, UOC.
  DISCUSIÓ SESSIÓ 4 - L’avaluació de l’ensenyança-aprenentatge

CLAUSURA: Per Dña. Vicenta Calvo Roselló del comitè organitzador de les Jornades.


LogoJSVE2.jpgvolver